Mavi Giyim 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (18.03.2024)

“Mavi Giyim 2023’te İyi Bir Operasyonel Performans Sergiledi…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 152,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 244,50 TL

Mavi Giyim’in enflasyona göre düzeltilmiş 2023’teki ana ortaklık net dönem karı yıllık %6,4 oranında azalarak 1.784mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri ise yıllık bazda %25 oranında büyüme kaydederek 26.293mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da %22,4 oranında artmış ve 12.674mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı 1 puan azalarak %48,2 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri %22,5 oranında artarak 9.430mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise %16,1 oranında yükselmiş ve 4.854mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %18,5 ile 2022’nin 1,4 puan altında gerçekleşmiştir. Öte yandan, 674mn TL net finansman gideri (2022: 666mn TL net gider) kaydedilirken, 136mn TL parasal kayıp (2022: 279mn TL parasal kazanç) yazılmıştır. 913mn TL’lik vergi gideri sonrasında 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.784mn TL olmuştur. Kar marjı ise %6,8 (2022: %9,1) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket TMS 29 öncesi bazı rakamlar da paylaşmıştır. Buna göre 4Ç2023’teki satış gelirleri yıllık olarak %84 oranında artarak 6.020mn TL’ye (Beklenti: 6.009mn TL) çıkmıştır. Brüt kar %104 oranında artarak 3.311mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı %55,0 (4Ç2022: %49,8) olmuştur. FAVÖK (TFRS 16 dahil) ise 1.315mn TL ile (Beklenti: 1.267mn TL) yıllık %108 oranında artarken, FAVÖK marjı %21,8 (4Ç2022: %19,3) olarak gerçekleşmiştir. Mavi Giyim’in 4Ç2023’teki ana ortaklık net dönem karı %141 oranında aratarak 711mn TL (Beklenti: 669mn TL) olmuştur. Net kar marjı ise 2,8 puan artarak %11,8 olmuştur. Bizim satış, FAVÖK ve Net kar beklentimiz sırasıyla 6.018mn TL, 1.293mn TL ve 795mn TL idi.

Şirket, 2024 beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre; toplam konsolide gelir büyümesi: %70 ± %5 (TMS 29 öncesi); Turkiye perakende mağaza gelişimi: Net 15 mağaza açılışı ve 10 mağazada m2 büyümesi; FAVÖK marjı: %20 ± %0.5 TFRS16 hariç ve %23.5 ± %0.5 TFRS16 dahil (TMS 29 öncesi); Net nakit pozisyonunda artış; Yatırım harcamalarının satışa oranı: %5 (Yeni merkez ofis binası yatırımları dahil)

Mavi Giyim’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 152,50TL’den 244,50TL‘ye  çıkartıyoruz. Mavi Giyim ile ilgili daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım