Doğuş Otomotiv 2020 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (20.08.2020)

2Ç20 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %20,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,0 artışla 2.5 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 44,4 artışla 5.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %56,6 artışla 217.3 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %92,4 artışla 477.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 37 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 211 baz puan artışla %8,5 olmuştur. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 208 baz puan artışla %8,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,19 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %315,0 artışla 105.3 milyon TL olmuştur. 2019 yılında 44.1 milyon TL net zarar açıklayan şirket, 2020 yılında 229.4 milyon TL net kar açıklamıştır. Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,0 düşüşle 2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç20’de 2.545 mn TL satış geliri (kons: 2.478 mn TL), 217 mn TL FAVÖK (kons: 224 mn TL) ve 105 mn TL net kar (kons: 96 mn TL) açıklamıştır. 2Ç20’de yıllık %10 artışla 16 bin adet binek otomobil ve %7 azalışla 2 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştir. Yurtiçi pazar %22 büyürken, şirketin toplam araç satışları %8 artarak 18 bin adet olmuştur. Brüt kar marjı 53bp düşmüştür. Operasyonel giderlerin %21 azalışı sonrasında şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişim göstermiştir. Şirketin finansal borçları ağırlıklı olarak TL cinsindendir. TL’da görülen değer kaybına bağlı olarak şirketin net finansal giderleri %38 azalışla 98 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirket 2020 yılına ilişkin beklentilerinde değişiklik yapmamıştır. Buna göre; yurtiçi pazarın yıllık %29 artışla 620-630 bin adet, satış adetlerinin 70-80 bin adet (Skoda hariç) (2019: 65 bin adet; yıllık: +%15), yatırım harcamalarının 160-170 milyon TL olması (2019:45 mn TL; 2018: 179 mn TL) beklenmektedir. Hisse son 12 aylık verilere göre 6,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçlar yıllık bazda güçlü açıklanmıştır. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım