Vestel Elektronik 2020 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (20.08.2020)

2Ç20 Finansal Sonuçlar – Nötr

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 16,22 TL
Hedef Fiyat: 22,00 TL
Getiri Potansiyeli: %36

 Beklentimiz ile uyumlu net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın ikinci çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 377,0 milyon TL’nin %1,8, ortalama piyasa beklentisi olan 385,3 milyon TL’nin de %4,0 altında, yıllık %19,4 artışla 370,0 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda net karda, azalan finansman giderleri etkili oldu.

 Satış gelirleri yıllık bazda %3,8 artış gösterdi. 2Ç20’de net satış gelirleri, bizim ve ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık %3,8 artarak 4.424 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle daralan ihracat, iç pazardaki güçlü performans ve zayıf TL ile telafi edildi. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 2Ç20’de yıllık %0,6 azalışla 1.934 milyon TL; beyaz eşya satışları ise yıllık %7,4 artışla 2.490 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 2Ç20’de yıllık bazda 1,8 puan azalışla %27,0 seviyesinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 5,8 puan azalış ve 1,3 puan artışla %21,7 ve %31,0 olarak gerçekleşti.

 FAVÖK beklentimiz ile uyumlu. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 742,6 milyon TL hem de ortalama piyasa beklentisi olan 751,6 milyon TL ile uyumlu, yıllık bazda %2,0 azalışla 743,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2Ç20’de yıllık 1,0 puan düşüş ile %16,8 seviyesinde gerçekleşti.

 Net finansman geliri net karı destekledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur geliri kaynaklı 13,3 milyon TL’lik net finansman geliri ve 95,4 milyon TL’lik vergi geliri net karı desteklerken, çoğunlukla kur farkı gideri kaynaklı 222,1 milyon TL’lik esas faaliyetlerden net diğer gider ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaynaklı 47,3 milyon TL gider net kar üzerinde baskı yarattı.

 Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşmesi dolayısıyla 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarının etkisinin ‘nötr’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından iç pazardaki güçlü talep ve ihracattaki toparlanma dolayısıyla 2020 yılı satış geliri ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %7,9 ve %17,0 yükseltiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz güncellemeler neticesinde, Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 19,60 TL’den 22,00 TL’ye yükseltiyor; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım