Doğuş Otomotiv 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (24.02.2021)

4Ç20 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Negatif

TUT*
Hisse Fiyatı: 37,40 TL
Hedef Fiyat: 32,50 TL*
Getiri Potansiyeli: %-13
*Gözden Geçiriliyor

– Beklentilerin hafif altında net kar rakamı. Doğuş Otomotiv yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 388,2 milyon TL’nin %23,7, ortalama piyasa beklentisi olan 341,0 milyon TL’nin de %13,2 altında, yıllık bazda %276,8 artışla 296,2 milyon TL net kar açıkladı. Personel giderlerinde tek seferlik yaşanan artış dolayısıyla beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel kar, tahminimizin altında açıklanan net kârda etkili oldu.

– Satış gelirleri yıllık %83,5 artış gösterdi. 4Ç20’de net satış gelirleri, bizim tahminimiz ve ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık %83,5 artarak 6.830 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Artan satış hacmi ve yükselen birim fiyatlar, yıllık bazda artış gösteren satışlarda etkili oldu. Şirketin Skoda hariç satış hacmi %31,8 artışla 30.951, Skoda dahil satış hacmi de %34,2 artışla 40.360 adede ulaştı. Satış gelirleri kırılımında ise, binek araç satış gelirleri 4Ç20’de %108 artarken, toplam içindeki içindeki payı 9,6 puan artışla %83,0’a ulaştı. Ticari araç satış gelirleri de 4Ç20’de %24 artış kaydederken, toplam içindeki içindeki payı 4,6 puan azalışla %9,7 olarak gerçekleşti.

– Operasyonel performans beklentiler ile uyumlu. FAVÖK yılın son çeyreğinde, bizim beklentimiz olan 564,8 milyon TL’nin %8,1 altında, ortalama piyasa beklentisi olan 508,4 milyon TL ile genel olarak uyumlu, yıllık bazda %151,5 artışla 519,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç20’de, brüt kar marjındaki iyileşme eşliğinde yıllık 2,1 puan artışla %7,6 seviyesinde gerçekleşti.

– Net finansman gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla faiz gideri kaynaklı 104,4 milyon TL’lik net finansman gideri net karı baskılarken, 72,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlardan gelir net karı destekledi.

– 2021 beklentileri açıklandı. Doğuş Otomotiv, yıl sonu finansallarının ardından 2021 yılı beklentilerini de paylaştı. Buna göre şirket, yurt içi pazar beklentisini 700 bin adet olarak belirlerken; yurt içi satışlarına ilişkin beklentisini 100 bin adet olarak açıkladı. Beklenti, geçen seneye benzer bir satış hacmine işaret ediyor. Şirket yatırım harcaması beklentisini de 360 milyon TL seviyesinde belirledi.

– Şirket temettü dağıtım kararını da açıkladı. Şirket, 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulacağını bildirdi. Genel Kurul’a sunulacak hisse başına brüt 2,7272726 TL’lik kar payı (1,3636363 TL’lik iki eşit taksit halinde), %7,4 seviyesinde temettü verimliliğine işaret ediyor.

– Sonuçları sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerin hafif altında açıklanan net kar dolayısıyla finansalların hisse performansına etkisinin ‘sınırlı negatif’ olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda DOAS için 12-aylık hedef fiyatımız 32,50 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimiz ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

Kaynak: Halk Yatırım