Aselsan 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (24.02.2021)

Sonuçlar beklentilerin üzerinde

AL
Kapanış Fiyatı: 17,08 TL
Hedef Fiyat: 21,0 TL

Aselsan’ın 4Ç20’de net kar rakamı yıllık bazda %7 artışla 1.461mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.130mn TL ve beklentimiz olan 1.292mn TL net kar rakamının üzerinde geldi. Şirket 4Ç’de kaydetmiş olduğu 1.292mn TL net kar rakamı sonrası net kar rakamını 2020 yılı sonunda 4,45 milyar TL seviyesine çıkardı. Özellikle 4Ç20’de düşen satış maliyetleri ve operasyonel giderler sonrası beklentilerin üzerinde artan FAVÖK, net kar rakamının beklentilerin üzerinde gelmesinde en büyük etken oldu. Öte yandan 4Ç20’de kaydedilen 195mn TL net finansman geliri (4Ç19’da 55mn TL net finansman giderine karşılık) net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 4Ç20’de yıllık bazda %43 artışla 7.682mn TL seviyesinde gerçekleşirken, beklentimiz olan 7.648mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 7.135mn TL’nin ise üzerinde geldi. Artan net satış gelirleri ve azalan satış ve operasyonel giderler sonrası FAVÖK beklentilerin oldukça üzerinde geldi. FAVÖK rakamı yıllık bazda %63 artışla 2.111mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 1.556mn TL, Şeker: 1.470mn TL). Şirket’in 4Ç19’da %28,4 ve %24,2 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 4Ç20’de sırasıyla %30,8 ve %27,5 seviyesine yükseldi. Öte yandan 4Ç20’de kaydedilen 625mn TL net diğer faaliyet gideri (4Ç19’da 285mn TL net faaliyet gelirine karşılık) ve 174mn TL ertelenmiş vergi gideri net kar rakamını baskıladı. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirketin 4Ç20 sonuçları sonrası Aselsan’ın 20.50 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı 21,0 TL seviyesine yükseltirken, hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %20 prim poatansiyeli sunması nedeniyle TUT olan önerimizi de AL’a yükseltiyoruz.

Toplam sipariş tutarı 9.5 milyar dolar ile sabit kaldı.– 2020 yılının genelinde COVİD-19 nedeniyle sipariş alımlarında önceki yıllara göre azalma görüldü. 2020 yılında toplam 1.279 milyon dolar yeni sipariş alan (2019:3,0 milyar dolar- 2018: 4,1 milyar dolar) Şirketin toplam sipariş tutarı YS20’de 9.5 milyar TL (9A20: 9.5 milyar dolar – YS19: 9.7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bakiye siparişlerinin %93’ünü savunma, %7’sini savunma dışı siparişler oluşturdu.

Kaynak: Şeker Yatırım