Aselsan 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (24.02.2021)

ASELS / Aselsan 2020 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Şirket, 4Ç20 döneminde 1,5 mlr TL net kâr açıkladı

Aselsan (ASELS)  1.263  milyon  TL  olan  piyasa  beklentisine  karşın 4Ç20 döneminde 1.460 mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %7 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %27 arttı. Net kar marjı yıllık bazda 6,4 puan azalış göstererek %19,0 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri yıllık bazda %43,2 artış gösterdi

4Ç20 döneminde satış gelirleri, yıllık %43,2 artış göstererek 7,7 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %141 arttı. Brüt kar yıllık %55,4 artışla 2,4 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 2,4 puan artışla %30,8 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 2,1 milyar TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %63 artış gösterirken, çeyreksel bazda %289,6 artış gösterdi ve 2,1 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 3,3 puan artışla %27,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %17,0 FAVÖK marjı elde edilmişti.

12 Aylık Sonuçlar

2020 yılının tamamına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %23,8 artışla 16,1 milyar TL’ye yükseldi. 2020 yılındaki toplam 16.1 milyar TL satışların 14.5 milyar TL’si yurt içi ve 1.5 milyar TL’si yurt dışı satışlarını oluşturuyor.

Brüt kar marjı 2,7 puan artışla %28,6 seviyesinde, FAVÖK marjı 2,5 puan artışla %24,4 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel karlılık cephesinde FAVÖK yıllık bazda %37,6 artış gösterdi ve 3,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %33,2 artışla 4,4 milyar TL’ye yükseldi.

Son çeyrekte kurlardaki geri çekilmenin döviz fazla pozisyonu olan şirket finansallarına baskı oluşturmasını bekliyorduk. Ancak yıl sonuna doğru yoğunlaşan doğrudan teslimatların etkisiyle şirket yılı net karla tamamladı.

Tüm bunlarla birlikte toplam 423.8 mn TL vergi gideri şirketin 2020 net karını baskılamış görünüyor.

Kaynak: İntegral Yatırım