Doğuş Otomotiv 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.05.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 4.11 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 5.80TL
Potansiyel Getiri: %41

Beklentilerin üstünde operasyonel karlılık beklentilerden daha kötü net zarar
 Doğuş Otomotiv 1Ç19 finansal sonuçlarında 69mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar piyasa beklentisi olan 23mn TL net zarar ve bizim beklentimiz olan 45mn TL net zarardan daha kötü bir sonuçtur.

 Bu dönemde iştiraklerden gelen 9mn TL zarar, ve 160mnTL’lik net finansal gider net karı aşağı çekmiştir.

Operasyonel kar beklentilerden güçlü
 Bu dönemde net satış gelirleri hacimlerdeki daralmanın etkisiyle yıllık %33 azalarak yaklaşık 1.809mlr TL olurken, FVAÖK ise yıllık %30 daralmış ve 109mn TL olarak geçekleşmiştir (beklenti: 87mn TL). Doğuş Otomotiv’in bu çeyrekte brüt kar marjı yıllık 2.2 puan artışla %14.1 seviyesinde tutmayı başarmıştır.

 Enflasyon etkisine rağmen operasyonel giderler yıllık bazda %5.4 oranında azalarak 178mn TL’ye gerilemiştir. Bu yapılandırma FAVÖK’ün 109 milyon TL ve FVAÖK marjını %6 gerçekleşmesine yol açmıştır. Bu dönemde Doğuş Otomotiv, çalışan sayısını 348 kişi azaltarak 2,343 kişiye düşürdü.

 Doğuş Otomotiv’in 2.35mlr TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 160mn TL net finansal gider kaydetmiştir.

 1Ç19’da yurtiçi otomotiv pazarı yıllık %44 daralmıştır. Bu dönemde artan kurun etkisiyle Doğuş Otomotiv’in satışları %54 daralmış pazare payı %14.7’e gerilemiştir.

2019 yılı beklentileri
 Doğuş Otomotiv 2019 beklentilerini değiştirmemiştir. Buna göre otomotiv pazar büyüklüğü beklentisi 230-240bin adet, perakende satışları ise 45-50bin adet (2018 gerçekleşen: 105bin adet) seviyesinde olacağını öngörmektedir.

Net kar beklentilerden olumsuz, ancak FVAÖK beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Sonuçların hisse etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
 Şirket bugün saat 15:00’te bir telekonferans düzenleyecektir.

Raporun tamamı için tıklayın.