Doğuş Otomotiv 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.11.2018)

Doğuş Otomotiv 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 4.79 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 6.25TL
Potansiyel Getiri: %30

3Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Beklentilerin üstünde
Ø Doğuş Otomotiv 3Ç18 finansal sonuçlarında 8mn TL net zarar açıkladı. Açıklanan net zarar piyasa beklentisi olan 17mn TL ve bizim beklentimiz olan 52mn TL’den daha iyi bir sonuçtur.
Ø İştiraklerden gelen 30mn TL zarar da net zarara olumsuz yansımıştır.

Operasyonel kar beklentilerle uyumlu
Ø Bu dönemde net satış gelirleri hacimlerdeki daralmanın etkisiyle yıllık %39 azalarak yaklaşık 2mlr TL olurken, FVAÖK ise yıllık %21 daralmış ve 129mn TL olarak geçekleşmiştir (beklenti: 83mn TL). Doğuş Otomotiv bu çeyrekte yıllık 4 puan artışla %14.6 brüt kar marjı kaydetmiştir.
Ø Şirketin maliyet odaklı yaklaşımı devam etmekte olup operasyonel giderler bu çeyrekte çeyreksel %3.4, yıllık %11 azalmıştır. Bu da şirketi 129mn TL FVAÖK’ya ulaştırmış, FVAÖK marjı da bu çeyrekte yıllık 1.5 puan artarak %6.5 olarak gerçekleşmiştir.
Ø Doğuş Otomotiv’in 2.11 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 161mn TL finansal gider (128mn TL’si faiz gideri) kaydetmiştir. Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL30mn gider de olumsuzdur.
Ø 3Ç18’de yurtiçi otomotiv pazarı yıllık %57 daralmıştır. Bu dönemde artan kurun etkisiyle Doğuş Otomotiv’in satışları %66 daralmıştır.

2018 yılı beklentileri
Ø Doğuş Otomotiv 2018 yılı için otomotiv pazar büyüklüğü beklentisini 550-600bin adede (önceki: 850-875bin adet) revize etmiştir. Perakende satışları ise105-110bin adet (önceki: 155-165bin) adet seviyesinde olacağını öngörmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz
Ø Doğuş Otomotiv’in finansal sonuçları beklentilerden iyidir. Sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.