Doğuş Otomotiv 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.11.2017)

Doğuş Otomotiv 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %8

 Dogus Otomotiv 3Ç17 finansal sonuçlarında 73mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin oldukça üstündedir.
 Bu dönemde faaliyet karlılığı da güçlü gelmiş brüt kar marjı %10.6 gelirken, hem ürün miksi hem de/veya ortalama fiyat artışları şirketin güçlü brüt kar kaydetmesini sağlamıştır. Bu dönemde şirketin maliyet odağı devam etmiş ve operasyonel giderler de kontorl altına alınmıştır. Douş Otomotiv bu çeyrekte personel sayısında 22 kişi, azalmaya gitmiştir. Operasyonel giderlerin satışlara oranı 3Ç17’de 6.3x olarak
gerçekleşerek yıllık 0.9puan düşmüştür.  Doğuş Otomotiv’in 2.49 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 83mn TL faiz gideri kaydetmiştir.
 Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL20mn gelir de net karı desteklemiştir.
 Operasyonel tarafta FVAÖK 164mn TL olmuş, beklentilerin %55 üstünde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %5 olmuştur. Bu 1Ç165’ten beri görmediğimiz bir seviyedir.
 3Ç17’de, iç pazar yıllık %13 artmış, Dogus Otomotiv’in satış hacmi ise aynı dönemde 10% daralmıştır. Şirketin toplam pazar payı bu dönemde yıllık 4.8 puan düşerek %19.3 olarak gerçekleşmiştir.
 Net kar ve operasyonel kar beklentilerin çok üstünde gelmiştir. Bu yüzden sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.