Doğuş Otomotiv 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (01.03.2018)

Doğuş Otomotiv 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 8.51 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 8.50TL
Potansiyel Getiri:  %0

FVAÖK beklentilerin üstünde net kar beklentilerin altında

 Dogus Otomotiv 4Ç17 finansal sonuçlarında 41mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin altındadır.
 Beklentilerin altında gelen kar rakamında iştiraklerden gelen düşük kar ve yüksek finansal gider rakamı etkili olmuştur.
 Bu dönemde brüt kar 414mn TL, brüt kar marjı da beklentimizle uyumlu %8.8 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle yıl sonu satış kampanyaları her sene yılın son çeyreğinde brüt marjı, yıl ortalamasına göre bir miktar düşürmektedir.
 Bu dönemde şirketin maliyet odaklı yaklaşımı devam etmiş ve operasyonel giderler kontrol altında tutulmaya devam etmiştir. Operasyonel giderlerin satışlara oranı 4Ç17’de 5.5% olarak gerçekleşerek yıllık 0.5puan, çeyreksel 0.8 puan düşmüştür.
 Doğuş Otomotiv’in 2.82 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 99mn TL çoğunlukla faiz gideri kaydetmiştir. Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL15mn gelir beklentilerin altında kalmıştır.
 Operasyonel tarafta FVAÖK 175mn TL olmuş, beklentilerin %7 üstünde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %3.7 olmuştur.

2018 yılı beklentileri

 Doğuş Otomotiv 2018 yılı için otomotiv pazarının 850-875bin adet, perakende satışlarının ise 165-175bin adet seviyesinde olacağını tahmin etmektedir.

Temettü açıklamasıyla sonuçların hisse etkisnin nötr olmasını bekliyoruz

 Net kar beklentilerin altında kalırken FVAÖK tahminlerin hafif üstündedir.
 Doğuş Otomotiv finansal sonuçlarıyla beraber hisse başına 0.65TL temettü dağıtacağını açıklamıştır. Temettü verimi %7.6 olup beklentimizin üstündedir.
 Şirket bugün saat 15:00’te bir analist toplantısı düzenleyecektir. Tahminlerimizi toplantı sonrasında gözden geçireceğiz.

Raporun tamamı için tıklayın.