Doğuş Otomotiv 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (01.03.2018)

Doğuş Otomotiv 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Olumlu operasyonel sonuçlar (+)

Doğuş Otomotiv’in net karı faaliyet dışı tarafta tahminlerimizin üzerinde oluşan giderler nedeniyle beklentimizin altında gerçekleşti. Ancak operasyonel karlılıktaki performansı pozitif buluyoruz. 2018 yılına ilişkin pazar ve kendi satış tahminlerinin bir miktar muhafazakar tahminlerle oluşturulduğunu düşünüyoruz. Brüt kar marjı hedefinin %10-11 aralığına tekrar taşınmasının piyasada olumlu karşılanacağı kanaatindeyiz. Ayrıca Şirketin 2017 yılından dağıtmayı önerdiği temettünün verimi %7,6 gibi güçlü bir seviyeye işaret ediyor. Hisseye ilişkin 10,10 TL olan hedef fiyatımızı, bugün saat 14.30’da yapılacak analist toplantısı sonrası gözden geçireceğiz. 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

Operasyonel Sonuçlar

 Doğuş Otomotiv 4Ç17 döneminde 76 mn TL seviyesinde olan piyasa beklentilerinin ve 86 mn TL olan tahminlerimizin altında 41 mn TL (yıllık -%57, çeyreklik -%43) net kar açıkladı. Net karın tahminlerimizin altında gerçekleşmesinde kaydedilen vergi gideri ve finansman maliyetlerindeki sapma etkili oldu. Şirket ertelenmiş vergi varlığı hesaplamasında, gelecek 3 yıl için kullanılan kurumlar vergisi oranının %22’ye yükseltilmesi sonucu oluşan fark nedeniyle 23 mn TL net vergi gideri kaydetmiş olup, 4Ç17’de efektif vergi oranı bu nedenle %35’e yükselmiştir. Diğer yandan özkaynak yöntemiyle konsolide edilen “vdf” (otomotiv finansmanı) 2016’da kredi karşılık ayırma yöntem değişikliğe gitmiş ve kara katkısı artmıştı. Bu yüksek baz etkisi, 4Ç17’de iştiraklerden gelen karın tahminlerimizin altında gerçekleşmesine sebep oldu.

 Doğuş Otomotiv’in 4Ç17’de satış gelirleri toptan satışlardaki %3,8’lik daralmaya rağmen Euro/TL’deki yükselişin yanı sıra araç fiyatlarına yapılan fiyat artışlarının desteğiyle bizim beklentimizin %3, piyasa beklentisinin %6 üzerinde 4,72 mlr TL (yıllık +%19, çeyreklik +%44) seviyesinde gerçekleşti.

 Şirketin 4Ç17’de brüt kar marjı geçen yılın aynı çeyreğinin 0,1 puan üzerinde %8,8 olarak kaydedildi. Böylece 2017 yılı brüt marjı geçen yılki %9,7 seviyesinin üzerinde kalma hedefine paralel %9,8 olarak gerçekleşmiştir.

 Şirketin FAVÖK’ü 4Ç17’de 175 mn TL (yıllık +%42, çeyreklik +%7) ile 178 mn TL olan beklentimize yakın gerçekleşti. 164 mn TL olan Research Turkey beklentisinin ise %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 4Ç17’de %3,7 ile geçen yılın 0,6 puan üzerinde oluştu. FAVÖK marjı, brüt kar marjındaki beklentimizdeki hafif sapma nedeniyle %3,9 olan öngörülerimizin altında gerçekleşti.

 Şirketin net borcu önceki çeyreğe göre 330 mn TL artarak 2,82 mlr TL düzeyinde seyretti. Artan borç ve borçlanma oranlarının etkisiyle finansman giderleri 4Ç17’de 99 mn TL (3Ç17: 83 mn TL, 4Ç16: 77 mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Doğuş Otomotiv’in yasal kayıtlara göre 132 mn TL dağıtılabilir net karı olmasına rağmen, yaklaşık 24 mn TL geçmiş yıl karları/olağanüstü yedeklerden de ilave almak suretiyle 143 mn TL temettü dağıtma kararı almıştır. Şirket hisse başına brüt 0,65 TL, net 0,5525 TL nakit kar payına tekabül eden teklifini 29 Mart’ta yapılacak genel kurul onayına sunacak. 31 Mayıs’ı geçmemek üzere dağıtılması planlanan temettünün verimi son hisse kapanışına göre %7,64 düzeyindedir.

 Doğuş Otomotiv 2018 yılında hafif araçlar pazarını 850-875 bin adet olacağını öngörüyor. 2017 yılında Skoda dahil 184.692 adet (2016: 213.185) araç satışı gerçekleştiren şirket 2018’de sektör tahminlerine paralel kendi satışlarının 165-175 bin adet bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. 2018’de optimum karlılık seviyesini sürdürmeyi ve uzun vadeli başarı için gerekli gördüğü pazar payını %18-20’ler seviyesinde muhafaza etmeyi, brüt kar marjını %10-11 aralığına taşımayı hedeflemektedir. Ayrıca tedbirli gider yönetim yapısını sürdürmeyi ve operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şirketin 2018 yılı yatırım harcamaları beklentisi ise 185-195 mn TL aralığında.

Raporun tamamı için tıklayın.