Doğru Ekonomi Politikasının Aşamaları

Şematik Gösterim

Sonuç ve Değerlendirme

Doğru bir ekonomi politikası uygulaması için başlanması gereken nokta faiz değildir. Faiz sonuçtur. Çözüme sonuçtan başlanmaz. Çözüm için ilk nedene gitmek gerekir. Burada ilk neden risk artışıdır. Mesela on Büyükelçinin yaptığı ortak açıklama bir risk artışı yaratmıştır. İşin aslına bakarsak risk artışı o aşamada değil AİHM kararının uygulanmamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu sorunu faizi artırarak çözmek mümkün değildir, olsa olsa bir süre ertelenebilir. Bu sorunun çözümü hukukun üstünlüğünü kabul edip yargı kararlarını uygulamaktır. Türkiye’de en çok bulunan şey risktir ve bunlara her gün yenileri eklenmektedir. Risklerde ortaya çıkan her yükseliş önce döviz kurlarını sonra da CDS primini yukarı taşımakta ve Türkiye’nin dış kaynak sağlamasını zorlaştırmakta ve pahalandırmaktadır.

Doğru bir ekonomi politikası uygulayabilmek için riskler listesi yaparak ve tek tek o riskleri çözmeye çalışarak işe başlanması gerekir. Ancak bu şekilde başlayıp zaman içinde faiz indirimine kadar gelinirse sorun çıkmaz. Faiz indirimiyle başlanması risklerin çözümü değil tam tersine risklere ekleme yapılması demektir.

i Riskler nelerdir ve nasıl azaltılabilir sorusunu yanıtlamak için önce Türkiye için bir risk listesi hazırlamak sonra bu listedeki risklerden ortadan kaldırılabilecek olanları kaldırmaya başlamak gerekir. Türkiye’nin risklerini gösteren bir örnek liste için bu linkte yer alan yazıma bakılabilir:

https://www.mahfiegilmez.com/2021/06/turkiyenin-sorunlar-envanteri.html