Doğanlar Mobilya Hisse Yorumları / Halk Yatırım – (28.02.2023)

Marka çeşitlendirme ve bayi kanalına yönelimle daha güçlü büyüme

AL
Hisse Fiyatı: 7,72 TL
Hedef Fiyat: 13,86 TL
Getiri Potansiyeli: %80

Doğanlar Mobilya hissesini 13,86 TL olarak belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyat ve “AL” tavsiyesiyle Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Yurt içi mobilya pazarında talebin canlı olması, mağaza ve bayi ağını genişletmesi, ihracat hacimlerinin artarak devam etmesi ve çeşitlendirilmiş ürün segmenti ile tüm tüketici gruplarına hitap etmesini beğenimizi destekleyen unsurlar arasında görüyoruz. Şirketin ihracat stratejisi kapsamında farklı yurt dışı pazarlara açılma stratejisi ve mevcut pazarlardaki hakimiyetini gelecek yıllarda güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyoruz. Ayrıca, görece yüksek nüfus artışı ve yeni hanehalkı oluşum hızı, boşanma oranlarının artması, kentsel dönüşüm ve sosyal konut yapımının hızlanması, yabancı göçmen sayısının artması gibi dinamiklerin desteğiyle iç pazarda mobilya talebinin canlılığını korumasını bekliyoruz. Açıklanan sosyal konut kredisi destek paketlerinin de orta ve uzun dönemde mobilya talebini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz.

 Şirketten edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, yaşanan deprem felaketinin etkilerinin sınırlı kalabileceği görülüyor. Şirket yönetimi ile yaptığımız görüşmede şirketin deprem bölgesinde hasar gören depo ve perakende mağazasının bulunmadığı ve bölgede hasar gören az sayıda bayisi olduğunu anlıyoruz. Geniş bir alanda etkili olan deprem felaketi nedeniyle bölgesel bazda talep kayması yaşanabileceği ve deprem bölgesine yakın bölgelerde yaşanabilecek talep artışı ile hasarlı bayilerdeki ciro kaybının telafi edilebileceği; dolayısıyla depremin etkisinin sınırlı kalabileceği görülüyor.

 Bayi kanalıyla büyüme öncelikli büyüme hedefleri arasında bulunuyor. 2019 yılından itibaren yönetimsel geçiş dönemini tamamlayan Doğanlar Mobilya’nın mağaza sayısının 2019-22T döneminde %23,3 YBBO ile 22T sonunda 648’e erişmesini bekliyoruz (2021 sonu 500). Bu dönemde yurt içi perakende mağaza sayısının 22T sonunda 110’a, yurt dışı mağaza sayısının ise 87’ye yükseleceğini tahmin ediyoruz. Şirket yönetiminin 2023 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, kendisine ait perakende mağaza sayısının artırılmasına yönelik agresif büyüme planları bulunmuyor. Bayi kanalıyla ve yurt dışı tarafta Ruum-store markası ile büyümesini sağlamak, şirketin öncelikli büyüme hedefleri arasında yer alıyor. 2023’e ilişkin olarak şirketin toplamda 131 mağaza açılışı gerçekleştirerek 779 mağaza sayısına ulaşacağını öngörüyoruz. Tüm bu varsayımlarımız doğrultusunda, 2023’te yurt içinde 579bin m², yurt dışı tarafta da 68bin m²’ye ulaşarak, toplamda 647bin m² mağaza satış alanına ulaşılacağını öngörüyoruz.

 Benzerlerine göre cazip iskonto sunuyor. Doğanlar Mobilya 2023T 6,3x FD/FAVÖK rasyosuyla global benzerlerine göre %3, 2024T 4,3x FD/FAVÖK rasyosuyla %26 iskontolu işlem görmektedir. 2023 tahminlerimiz üzerinden 6,5x F/K ile işlem gören Doğanlar Mobilya hisseleri global benzerlerine göre %45, 2024T 4,2x F/K çarpanına göre ise %58 iskontolu işlem görmektedir.

 Potansiyel riskler. Ham madde temininde yaşanabilecek sıkıntılar, ham madde maliyetlerinde veya birim ürün fiyatlarında yaşanabilecek artışların ürün fiyatlarına yansıtılamaması, ürün fiyatlarının baskı altında kalması, talebin zayıflaması ile satış hacminin gerilemesi şirketin operasyonel faaliyetleri için aşağı yönlü ana risk unsurları olarak beliriyor.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Halk Yatırım