Coca-Cola İçecek 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (28.02.2023)

4Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 183.8TL
12 Aylık Hedef: 240TL

Net kar güçlü operasyonel sonuçlar ile beklentileri aştı: Coca-Cola İçecek 4Ç22’de piyasa beklentisin %70 üzerinde 649 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki pozitif sürpriz operasyonel karın beklentilerden daha güçlü olması ve kısmen de ertelenmiş vergi etkisinden kaynaklandı. Beklendiği gibi Rekabet Kurumu cezası nedeniyle yaklaşık 204 milyon TL provizyon ayrılmasına ve daha yüksek finansal giderlere rağmen, net kar büyük ölçüde güçlü operasyonel kar büyümesi ve kısmen de ertelenmiş vergi etkisi ile yıllık bazda %181 yükseldi. Şirket’in satışları piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK pi yasa beklentisinin %13 üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar 4Ç22 mevsimsel olarak görece küçük bir çeyrek olmasına rağmen , net kar ve FAVÖK’ün sırasıyla beklentilerin %70 ve %13 üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle pozitif piyasa tepkisi ile karşılaşabileceğini düşünüyoruz.

Güçlü büyüme, zayıflayan marjlar: Şirket’in gelirleri 4Ç22’de yıllık bazda %129 büyüme ile 12.8 milyar TL’ye yükseldi. Konsolide bazda %6,8 hacim büyümesi, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların kur çevrim farkları büyümenin ana etkenleri olarak öne çıktı. Türkiye gelirleri güçlü fiyat artışları sayesinde yıllık bazda %137 büyüme ile 4.9 milyar TL’ye ulaştı. Alım gücünün düşmesi nedeniyle Türkiye hacimleri %1,5 daraldı. Uluslararası operasyonların gelirleri yıllık bazda %124 artış ile 7,9 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü %13 hacim büyümesi, fiyat artışları ve kur çevrim farkları büyümenin ana faktörleri oldu. Konsolide FAVÖK yıllık bazda %105 artış ile 1.87 milyarTL’ye ulaştı. Güçlü hacim büyümesi, fiyat artışları ve maliyet kontrolüne rağmen FAVÖK marjı hammadde fiyat artışları (özellikle Türkiye’de şeker ve uluslararası operasyonlarda paketleme) ve enerji gibi diğer maliyet baskılarının etkisi ile yıllık bazda 170 baz puan daralarak 4Ç22’de %14.7’ye geriledi. Türkiye FAVÖK marjı beklentilerimizin üzerinde 630 baz puan daralarak %4,7’ye gerilerken, uluslararası operasyonların FAVÖK marjı maliyet baskılarına rağmen 170 baz puan iyileşerek %19,9’a çıktı.

Temettü: Yönetim Kurulu, yaklaşık 720 milyon TL brüt nakit temettüyü (2.8306/hisse) Genel Kurul’un onayına sunma kararı aldı. Temettü verimi %1,5, temettü dağıtma oranı %17’ye denk geliyor. Tutar bizim tahminimiz 770mn TL’nin hafif altında kaldı. Temettü dağıtımına 22 Mayıs itibari ile başlanılması planlanıyor.

2023 öngörüleri (Ocak ayında açıklanmıştı): Şirket daha önce Ocak ayında 2022 hacim verileri ile birlikte 2023 öngörülerini paylaşmıştı. Buna göre Yönetim, 2023 yılında orta-yüksek tek haneli hacim büyümesi öngörürken (Ak Yatırım: %6.5), Türkiye operasyonlarında yatay-orta tek haneli, uluslararası operasyonlarda ise yüksek tek haneli-düşük çift haneli büyüme öngörüyor. Satışların kur etkisinden arındırılmış olarak yüksek %40-düşük %50 büyüme göstermesini (Ak Yatırım: konsolide raporlanan %63 (uluslararası operasyonların kur çevrim farkları ile)) ve vergi ve faiz öncesi kar marjının 2022 yılına paralel yada hafif artış aralığında olmasını öngörüyor (Ak Yatırım: vergi ve faiz öncesi kar marjında 20 baz puan iyileşme ancak FAVÖK marjında 50baz puan daralma). Yatırım harcamalarının satışlara oranının yüksek tek haneli, işletme sermayesinin satışlara oranının düşük tek haneli olmasını ve yatırım harcamalarındaki artışa rağmen nakit akışının nominal olarak artış göstermesini bekliyor.

Net borç: 4Ç22 sonu itibari ile net borç 324 milyon dolar seviyesine geriledi (3Ç22 sonu: 341 milyon dolar). Güçlü büyüme ve serbest nakit akışı sayesinde Net Borç/12A FAVÖK hafif iyileşerek 0,6x seviyesine geriledi (3Ç22: 0,7x).

AL tavsiyemizi koruyoruz: Yönetimin bugün düzenleyeceği telekonferansın ardından tahminlerimizde ve hedef değerimizde muhtemelen hafif yukarı yönlü revizyon yapacağız. Ancak şuan için 240TL olan hedef değerimizi ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Hisse hedef değerimize %31 getiri potansiyeli sunuyor. 2023 tahminlerimize göre hisse 6x F/K ile uluslararası benzerlerine göre yakın dönem tarihsel ortalamalarının hafif üzerinde %55 iskonto ile işlem görüyor.

Kaynak: Ak Yatırım