Çok kutuplu dünya düzeninde dolar hegemonyası

Bu öyle bir para biri­mi ki; kendi ülke sı­nırları dışına çıkıl­dığında dolaşımdaki mikta­rı ölçümlenemiyor. Bunun doğal bir sonucu olarak, bu para birimine sahip ülkenin uyguladığı para politikası küresel anlamda dengeleri rahatlıkla değiştirebiliyor. Nitekim rezerv para dolar yo­luyla, ABD merkez bankası Fed’in uygu­ladığı para politikası, Afrika’nın köyün­de yaşayan birinin kahvaltıda ne yiye­ceğine kadar belirleyebiliyor.

Yıllardır söyler, yazar, çizer, tartışır dururuz. Dolar hegemonyası bir gün bitebilir mi?

Küreselleşmeyle beraber artan dünya ticareti ve sermaye akımları Çin, Güney Kore gibi ülkeleri ön plana çıkarttı. Kü­resel ticaretin ciddi bir kısmını, ihra­cat odaklı kalkınmayı hedef edinmiş bu ülkeler gerçekleştirse de; ödemelerin yapılmasında dolar her zaman büyük bir paya sahip olmaya devam ettiğin­den dolar hegamonyasını sürdürmeye devam etti.

Peki böyle devam edecek mi?

IIS verilerinden* oluşturulmuş ABD dolarının uluslararası piyasalardaki pa­yı, sağdaki grafikten görülebilir.

Bugüne gelindiğinde; küresel rezerv­lerde doların 1999’daki yüzde 72 seviye­sinden yüzde 59’lara gerilediğini görü­yoruz. Doların en zayıf hale geldiği yer olarak da yabancı para rezervleri gös­terilebilir.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!