Coca-Cola İçecek Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (1.02.2023)

Güçlü satış hacmi, sağlam operasyonel yapı, olumlu beklentiler…

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 183,20 TL
Hedef Fiyat: 270,00 TL
Getiri Potansiyeli: 47%

 Şirket için hedef pay fiyatımız olan 270,00 TL’yi ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 31 Ocak 2023 kapanışı baz alınarak Coca-Cola İçecek (CCI), 2023T 3.5x FD/FAVÖK ve 2023T F/K 6.3x rasyoları ile işlem görmektedir.

 Özbekistan operasyonlarının da dahil olmasıyla uluslararası operasyonların olumlu katkısı, büyüyen konsolide satış hacmi ve Türkiye pazarında yüksek enflasyona karşı fiyatlandırma stratejisinin olumlu etkileri göz önüne alındığında; 2023 yılsonunda CCİ’nin satış gelirinin 77.3 milyar TL (yıllık +%45,5) olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2023 yılında, 2022 yılında olduğu gibi yüksek hammadde fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısının gelecekte aşağı yönlü riskler oluşturabilme ihtimalini not ediyoruz. CCİ için 2023 yılında FAVÖK rakamı beklentimiz 15.1 milyar TL olarak şekillenmiştir. CCİ’nin 2023 yılında 7.346 milyon TL net kar rakamı elde edeceğini hesaplıyoruz. CCİ’nin Özbekistan operasyonlarını bünyesine dahil etmesi, orta – uzun vadede uluslararası satış hacmi büyümesine olumlu yansıyacaktır. Şirket’in faaliyet gösterdiği pazarların yüksek büyüme potansiyeli ve dengeli ürün portföyü ile CCİ’ın yılsonunu başarılı bir şekilde kapatacağını düşünmekteyiz.

2023 Beklentileri: CCI, çeşitli operasyonlarında yapacağı yeni hat yatırımlarının yanı sıra Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da yeni fabrika yatırımları yapacağını da duyurmuştur. Şirket; 2023’te konsolide satış hacminde orta ile yüksek tek haneli büyüme, TR’de 2022’ye paralel ile orta tek hane arasında büyüme ve uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme beklemektedir. CCI 2023’te yüksek 40’lı düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi beklemekte olup FVÖK marjının 2022’ye paralel ile hafif artış aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Şirket’in yatırım harcamaları/satışlar oranı beklentisi yüksek tek haneli yüzdelerdedir. CCI, düşük tek haneli işletme sermayesi/net satışlar oranı beklerken yatırım harcamalarındaki artışa rağmen SNA’sında TL bazında mutlak artış öngörmektedir.

 CCI, The Coca-Cola Company’nin The Coca-Cola Beverages Pakistan’daki %49,67 hissesinin 300mn USD karşılığında satın alınacağını belirtmişti. Ayrıca; CCI, Anadolu Efes’in %78,6 iştiraki Anadolu Etap Tarım’ın %100 bağlı ortaklığı olan Anadolu Etap İçecek’in paylarının %80’inin 112mn USD karşılığında satın alacağını da duyurmuştu. CCI anlaşmanın meyve suyu konsantresi satın alımı ve sürdürülebilir hammadde tedarik uygulamaları konusunda katkı sağlayacağını düşünmektedir. Bu işlem ile CCI’ın Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına yapılan ihracat ile Dolar bazlı gelir çeşitliliğine ilave katkı sağlama imkanına sahip olacağı belirtilmiştir. İşlemin, CCI’nın konsolide FAVÖK karlılığına anında katkı sağlaması beklenmektedir. Bu gelişmelerin Şirket için operasyonel büyümenin desteklenmesi açısından olumlu bir görünüm oluşturduğunu düşünüyoruz.

Değerlememize yönelik ana riskler – Yukarı yönlü riskler; beklenenden yüksek hacim artışı, elverişli hava koşulları, güçlü turizm faaliyetleri ve yeni uluslararası operasyonların dahil edilmesi. Aşağı yönlü riskler; hammadde fiyatlarında artış, tüketici güveninde düşüş, hammadde temininde tedarik zinciri sorunları ve TL’nin USD karşısında daha da zayıflaması.

Kaynak: Şeker Yatırım