Garanti Bankası 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (1.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 24,0
Hedef Fiyat (TL) 33,0
Uzun Vadeli Öneri: AL

Banka 2023’de %28’in üzerinde özkaynak karlılığı öngörüyor

Banka 4Ç22’de beklentimize paralel, çeyreksel %13,7 yükseliş ile 19,9 mlr TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ise 18,9 mlr TL düzeyinde oluşmuştu. Böylece Garanti Bankası’nın 2022 yılında net karı yıllık %330 artarak 58,5 mlr TL’ye ulaştı, özkaynak karlılığı ise bu dönemde %19,8’den %51,1’e çıktı. 2023 yılı beklentilerini açıklayan banka, %28’in üzerinde özkaynak karlılığı öngördüğünü duyurdu. Garanti Bankası için hedef fiyatımızı 33,0 TL’ye (önceki: 30 TL) yükseltirken, “TUT” olan uzun vadeli önerimizi “AL” olarak revize ediyoruz.

• TL mevduat hacmi çeyreksel %27,8 genişledi – Banka’nın 2022 sonunda TL mevduat tabanı bir önceki çeyreğe göre %27,8 büyüdü, YP tarafta ise dolar bazında rakiplerine benzer şekilde %14,4 azalma yaşandı. Dolayısıyla bu dönemde bankanın toplam mevduat içerisindeki TL payı %44,3’den %54,0 yükseldi. Aynı zamanda 4Ç22’de bankanın vadesiz mevduatının toplam içindeki payı %49,0 oldu (2021:%50,7). 2022’de bankanın TL mevduat hacminde yıllık büyüme %136,8 olarak gerçekleşti. Banka’nın 4Ç22’de aktif yapısına baktığımızda ise, toplam aktiflerin %56,6’sını oluşturan kredilerde bir önceki çeyreğe göre TL tarafta tüketici ve kredi kartı segmenti öncülüğünde toplam %11,0 (yıllık artış: %59,0) yükseliş oldu, menkul kıymet portföyü ise %8,0 büyüme görüldü. Diğer yandan, bankanın 2021 yılında %3,8 olan takipteki krediler oranı 2022 sonunda net intikallerin sınırlı kalması ve kredilerdeki büyümeye bağlı olarak %2,6’ya geriledi, ancak buna karşın bankanın karşılık oranı %72’ye çıkarak, artmaya devam etti (2021:%66,0).

• 4Ç22’de TÜFEX tahvil gelirlerinin katkısı sürdü – Garanti Bankası’nın 2022 yılı son çeyrekte regülasyon nedeniyle TL kredi getirilerindeki azalma nedeniyle kredi-mevduat makası 110 bp daraldı, ancak kuvvetli TÜFEX tahvil gelirlerinin katkısı ile bankanın bu dönemde net faiz marjı genişlemeyi başardı. Ayrıca 4Ç22’de bankanın komisyon gelirlerinin çeyreksel %22,7 artması, çekirdek gelirlerdeki yükseliş için destekleyici oldu. Diğer yandan, bankanın 4Ç22 döneminde faaliyet giderleri bir önceki çeyreğe göre %24,0 ile beklentimize paralel artış kaydetti, 2022 yılının tamamında ise bu giderlerde artış %80,8 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Ayrıca son çeyrekte TFRS – 9 model rekalibrasyonu neticesinde bankanın kur etkisi hariç net karşılık giderlerinde %63 yükseliş gözlemlenirken, net risk maliyeti ise %1,55 düzeyine çıktı. Bunun sonucunda, Banka 4Ç22’de beklentimize (19,4 mlr TL) paralel, çeyreksel %13,7 yükseliş ile 19,9 mlr TL net kar açıkladı. Böylece Garanti Bankası’nın 2022 yılında net karı yıllık %330 artarak 58,5 mlr TL’ye ulaştı, özkaynak karlılığı ise bu dönemde %19,8’den %51,1’e çıktı.

• Banka 2023 yılı beklentilerini açıkladı – Buna göre, banka 2023 yılında TL kredi hacminde ortalama TÜFE düzeyinde artış öngörürken, YP kredi büyümesinde ise yatay seyir beklemektedir. 2023’de çekirdek net faiz marjında 185 bp daralma bekleyen banka, kur etkisi hariç net risk maliyetinin ise 100 bp olacağını tahmin etmektedir. Ayrıca komisyon gelirlerindeki artışın ortalama TÜFE’nin üzerinde, operasyonel giderlerdeki yükselişin ise %100 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin eden Banka’nın 2023 yılı özkaynak karlılığı beklentisi ise %28’in üzerinde oldu.

• Değerleme ve öneri – Garanti Bankası’nın 2023 yılında çekirdek net faiz marjında 160 bp daralma öngörüyoruz, net risk maliyeti beklentimiz ise 100 bp düzeyindedir. Banka’nın 2023’de TL kredi hacminde %37 büyüme tahmin ediyoruz, bu yıl için net kar tahminimiz 45,5 mlr TL olup, özkaynak karlılığının ise %27’ye gerileyeceğini bekliyoruz. 2023 tahminlerimize göre, banka hisseleri 2,2x F/K, 0,55x PD/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Modelimizdeki güncelleme sonrasında Garanti Bankası için hedef fiyatımızı 33,0 TL’ye (önceki: 30 TL) yükseltirken, “TUT” olan uzun vadeli önerimizi “AL” olarak revize ediyoruz. Banka için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak sürdürüyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım