Şişecam Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (1.02.2023)

Şişecam BİST Temettü 25 Endeksi’ne dâhil edildi

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 39,54 TL
Hedef Fiyat: 59,60 TL
Getiri Potansiyeli: %50,7

Borsa İstanbul tarafından BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerleme çalışması neticesinde Şişecam’ın 01 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 dönemi için BIST Temettü 25 Endeksine dâhil edilmesine karar verilmiştir. Endeks şirketleri; temettü verimi ve fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri gibi kriterler göz önünde bulundurularak seçilmektedir.

Şişecam, dört ay aradan sonra yeniden pay geri alımı gerçekleştirdi. Ocak ayında şirket, Borsa’da pay başına ortalama 38,26 TL – 39,87 TL fiyat aralığından (82.907.995 TL bedelle) toplam 2.103.842 nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle Kasım 2022’de yapılan pay satışından sonra ilk kez bu ay pay geri alımı gerçekleştirilmiş oldu. Şişecam, geri alımı gerçekleştirilen payların 50mn adedinin Kasım 2022’de Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle yabancı kurumsal yatırımcıya pay başına 36,96 TL fiyattan satışını gerçekleştirmişti. Yapılan blok satış haricinde şirketin sahip olduğu SISE payları 53.852.465 nominal değere ulaşmıştır (geri alınan toplam paylar, şirket sermayesinin %1,758’ine karşılık gelmektedir). Program kapsamında geri alınan paylar şirketin pay performansını olumlu yönde destekleyebilmektedir.

2022 son çeyreğe ilişkin finansal sonuçların 03 Şubat 2023 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Satış gelirlerinin 4Ç22’de yıllık bazda yaklaşık 2,6x, çeyreklik bazda ise yaklaşık %12 oranında artmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle cam ambalaj segmentinde önceki yıla göre gözle görülür bir satış geliri artışı bekliyoruz. Artan enerji maliyetlerinin giderlere geç yansıması nedeniyle marjlarda sınırlı bir baskı oluşturabileceğini tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz şirketin bu çeyrekte 29.208mn TL tutarında satış geliri elde edebileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise şirketin 28.860mn TL tutarında satış geliri elde edebileceği yönünde. Şirketin, 4Ç22’de 5.828mn TL tutarında FAVÖK (ortalama piyasa beklentisi 5.754mn TL) ve 3.943mn TL tutarında net kar (ortalama piyasa beklentisi 4.500mn TL) açıklayacağını tahmin ediyoruz.

31 Ocak 2023 tarihi itibariyle Şişecam hisseleri son bir ayda %7,9 oranında düşüş göstermiştir. Relatif olarak baktığımızda ise; SISE son bir ayda BIST 100 endeksine göre %2,0 oranında daha yüksek performans göstermiştir.

Şişecam için 59,60 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 31 Ocak 2023 tarihinde SISE pay kapanış fiyatına göre %50,7 oranında getiri potansiyeli taşımaktadır.

Kaynak: Şeker Yatırım