Coca-Cola İçecek Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (16.03.2023)

Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Hedef fiyat, TL/hisse TRY325,00
Son kapanış, TL/hisse TRY208,50
Yukarı potansiyel %56

• Güçlü inorganik büyüme: Coca-Cola İçecek 2021 yılında Özbekistan’ı portföyüne kattıktan sonra 2023 yılında da yurtdışındaki en büyük operasyonu olan Pakistan’ın kalan yaklaşık %50’lik payını (300 milyon dolar) ve Anadolu Etap İçecek’in %80 payını (112 milyon dolar) satın alarak inorganik olarak da büyümeye devam ediyor. Her iki anlaşmanın da gerekli izinlerin ardından yılın ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Satın alımların tamamlanması ile borçluluğun artarak net borç/ FAVÖK’ün 1,3-1,4x seviyelerine çıkmasını öngörmekle birlikte, güçlü büyüme ve nakit akışı sayesinde borçluluğun yılın sonunda yeniden şu anki seviyelerine (2022:0.6x) gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

• Türkiye operasyonlarının katkısıyla görece güçlü satış büyümesi: 2023’te Türkiye operasyonlarında maliyet baskıları nedeniyle yüksek fiyat artışları göreceğimizi, fiyat artışlarının düşen alım gücü nedeniyle hacim baskısı yaratacağını (hacimlerin büyümeyeceğini) öngörüyoruz. Uluslararası hacimlerin Türkiye hacimlerine göre daha güçlü olacağını öngörmekle birlikte, Türkiye operasyonlarında maliyet enflasyonu nedeniyle fiyat artışlarının daha yüksek olacağını bu nedenle de uluslararasına kıyasla daha güçlü satış büyümesi göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca uluslararası operasyonların, görece stabil olacağını öngördüğümüz TL/dolar paritesi (özellikle yılın ilk yarısında) nedeniyle konsolide büyümeye görece düşük katkı yapmasını öngörüyoruz. Türkiye operasyonlarının %78 büyümesinin katkısıyla konsolide bazda 2023 yılında %68 satış büyümesi tahmin ediyoruz.

• Hem Türkiye’de hem uluslararası operasyonlarda dayanıklı marjlar: Fiyat artışlarına rağmen brüt marjların yılın ilk yarısında, özellikle de ilk çeyrekte, hammadde maliyetlerindeki artış (özellikle Türkiye şeker fiyatlarında) ve geçen sene cazip seviyelerden türev işlemler yapılmış olmasının yarattığı yüksek baz etkisiyle yüksek baskı altında kalacağını düşünüyoruz. Hammadde fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin yılın ikinci yarısında marjları destekleyeceğini ve faaliyet giderleri tarafında yapılacak iyileşmelerle birlikte 2023 yılının tamamında hem yurt içi hem de yurt dışı FAVÖK marjını koruyacağını öngörüyoruz. Ancak marjları daha düşük olan Türkiye operasyonlarında daha güçlü büyüme beklememiz nedeniyle konsolide marjlar üzerinde hafif daralma etkisi yaratacağını öngörüyoruz. 2023’te 20 baz puanlık marj daralması ile%67 FAVÖK büyümesi tahmin ediyoruz.

• Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi yineliyoruz: Coca-Cola İçecek 6,1x 2023T F/K çarpanı ile uluslararası benzerlerine %55 iskonto ile işlem görüyor. Hedef değerimiz 325 TL’ye %56 getiri potansiyeli sunan hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi yineliyoruz. İçecek segmentinde CCOLA hissesinin güçlü olmasını beklediğimiz iç piyasaya daha yüksek ağırlığı olması, büyümenin daha güçlü olması ve marj baskısının daha sınırlı olması nedeniyle yatırım temamıza daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

• Riskler: Jeopolitik riskler, yüksek hammadde fiyatları ve yerel para birimlerinin değer kaybı.

Kaynak: Ak Yatırım