Coca Cola İçecek 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (05.11.2019)

3Ç19 Sonuçları; Satışlar beklentinin altında, FAVÖK beklentinin üzerinde geldi

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY32.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY41.00
Getiri Potansiyeli 26%

Coca Cola İçecek, konsolide 3,908 milyon TL gelir (Konsensus: 3,965 milyon TL), 872 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 856 milyon TL) ve 556 milyon TL net kar (Konsensus: 540milyon TL) olarak açıkladı. Hem şirketin faaliyet karlılığı hem de sonuçlara bakıldığında sonuçlar beklentilerin hafif üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansına negatif etki yapacağını düşünüyoruz.

– Toplam satış hacmi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %1 küçülerek 413 milyon ünite kasa oldu. (i) Yurtiçi satış hacminde yıllık %3,3 artış ile 206 milyon ünite kasa (tatil sezonu, sıcak hava ile tetiklenen) ve (ii) uluslararası satışlarda yıllık %4,9 azalış ile 207 milyon ünite kasaya gerilediği görülmektedir.

– Şirket, konsolide gelirlerini %6,4 arttırarak 3Ç19’da 3,908 milyon TL’ye yükseltmiştir. Brüt kar marjı da kısmen stabil olup 3Ç18’de %34.2 iken 3Ç19’da %34.7’e çıkmıştır.

– Türkiye gelirleri yıllık bazda %23,9 artarak 1,866 milyon TL rakama ulaşmıştır.

– Uluslararası operasyonlardan gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 azalarak 2,042 milyon TL olmuştur. Düşüşün sebepleri; (i) Pakistan operasyonlarındaki düşen satış hacmi (Gazlı içecek kategorisinde Pakistan ve Türkiye -3.1%), (ii) Türkmenistan’daki devam eden üretimin durması, (iii) Ürdün’de makroekonomik problemler sebebiyle satış hacminin yaklaşık %18,2 daralması, (iv) Azerbaycan operasyonlarının geçen yılın aynı dönemindeki güçlü büyümenin ardından satış hacminin yavaşlaması diyebiliriz.

– Irak operasyonlarında 5.4%, merkez Asya’da 6.4% (Türkmenistan dışında) artış görülmektedir.

– Yurtiçi satış etiketlerine 2 kez enflasyondan kaynaklı zam yapıldığını hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışı operasonyonlarındaki büyümelerin yavaşladığını ve bazı operasyonlarda makroekonomik sebeplerle satış rakamlarını tam anlamıyla destekleyemediklerini görüyoruz.

– Şirket yıl sonu beklentilerini revize etti; net satış büyümesini 16%-18% aralığından 10%-12%, Yatırım harcamaları/satış rasyosunu da 7%-8% aralığından 6%-7% seviyelerine indirdi. Sonuçların hisse üzerinde negatif etkisi olacağını düşünüyoruz.