Coca Cola İçecek 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (27.02.2020)

Beklentilerin ötesinde karlılık…

AL
Hedef Fiyat: 50.10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 44.90 TL
Yükseliş potansiyeli: %13,0

Coca Cola İçecek 4Ç19’da konsolide 0,6 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç18: 156mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 148 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 110 mn TL net zarar). 4Ç19’da Türkiye piyasasındaki düşük net faiz giderleri, güçlü faaliyet karı ve kur farkı giderlerindeki düşüşün de etkisiyle Şirket beklentilerden daha iyi net kar rakamı açıklamıştır. Şirket’in operasyonlarında gözlemlenen kuvvetlenme, borç ödemeleri ile birlikte net döviz pozisyonunun azalması ve döviz kuru riskine karşı alınan önlemler; net kar üzerindeki kur baskısını olumlu yönde hafifletmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilerin hafif üzerinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerden daha iyi gerçekleşmiştir. Konsolide net satış gelirleri; 4Ç19’da yıllık bazda %10,9 artışla 2.220mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 2.202mn TL; Şeker Y.: 2.220mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da 249mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 139mn TL; Şeker Y.: 149mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında %5 düşüş kaydederek 925mn USD olmuştur.

Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla (satış gelirlerindeki büyüme ile birlikte gelen kuvvetli brüt karlılık ve operasyonel tarafın olumlu etkilenmesi) ve Şirket’in 2020 yılına ilişkin beklentileriyle birlikte 4Ç19 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 4Ç19 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı güncelleyerek 50.10 TL olarak revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 44.40 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %13,0 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2020T 10.93x F/K çarpanı ve 5.37x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

Net satış gelirlerindeki büyüme, 4Ç19’da Türkiye ve yurtdışı operasyonlardan elde edilen kur etkisinden arındırılmış gelirlerin etkisiyle %10,9 artarak 2.220mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonlarda; satış hacmi içerisinde küçük paketli ürünlerin ağırlığının artması ve fiyatlandırma politikalarının olumlu etkisiyle Şirket, %22,0’lik satış geliri büyümesi elde etmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Orta Asya’daki satış hacmi büyümesinin etkisi ve ünite kasa başına satış gelirlerinin büyümesi ile 4Ç19’da yıllık bazda %2,1’lik satış geliri büyümesi elde edilmiştir.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir – Şirket’in bazı operasyonlarında meydana gelen güçlü satış geliri artışı brüt kar marjı 4Ç18’deki %28,6’lık seviyesinden 4Ç19’daki %34,7 seviyesine getirmiş; uluslararası operasyonlardan sağlanan güçlü brüt karlılık sayesinde de faaliyet kar marjını ve FAVÖK tarafını olumlu etkilemiştir. CCİ’in 4Ç19’da konsolide bazda FAVÖK rakamı %24.2 artarak 249mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda geçen seneni aynı dönemindeki %7,1 seviyesinden %11,2 seviyesine yükselmiştir.

2020 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2020 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların orta tek haneli büyüme, konsolide satış hacminin ise %3 – %4 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2020 yılında net satış gelirlerindeki artışın (kur etkisinden arındırılmış) konsolide olarak %15 – %18 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş göstermesini beklemektedir. Şirket ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %6 – %8 civarında olmasını hedeflemektedir.