Coca Cola İçecek 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (27.02.2020)

CCOLA 4. Çeyrek Değerlendirmesi

Coca Cola İçecek 4Ç19’da piyasa beklentisinin aksine 615 bin TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 148 milyon TL zarar yönündeydi. Şirket 4Ç18’de 156 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin net karı yıllık bazda ise 942 milyon TL oldu. Net karın beklentilerden iyi gelmesinde düşük net faiz giderleri, güçlü faaliyet karı ve kur farkı giderlerindeki azalmanın etkili olduğu görülüyor.

Satış gelirlerini 4Ç19’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine %11 oranında artıran Coca Cola 2.22 milyar TL satış geliri elde ediyor. (4Ç18 Net Satışlar: 2 milyar TL) Şirketin satış gelirleri yıllık bazda ise %15 oranında artarak 10.6 milyar TL’den 12.2 milyar TL’ye yükseldi.

%34.72 Brüt kar marjı elde eden şirketin FAVÖK rakamı ise 251 milyon TL oldu. (2018/4Q FAVÖK: 139 milyon TL) FAVÖK rakamını %81 oranında artıran Coca Cola’nın FAVÖK marjı da yıllık 4,4 puan artarak %11.31 oldu. (2018/4Q FAVÖK Marjı: %6.95)

2019 yılı finansallarını değerlendiren Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 1.3 milyar ünite kasaya ulaşan konsolide hacimlerine ek olarak net satış gelirlerinin gelir yönetimi inisiyatifleri ve satın almalardaki tasarruflar sayesinde %15 artarak 12.25 milyar TL’ye ulaşmasının memnuniyet ile karşıladıklarını söyledi. Sürdürülebilirliğin en önemli önceliklerimizden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Özilhan, 2019 yılında yaşanan tüm bu zorluklara rağmen, pazarlarımızın sunduğu muazzam büyüme potansiyeline dair iyimserliği koruduklarını dile getirdi.

2020 yılı için beklentilerini de açıklayan Coca Cola, satış hacminde konsolide olarak %3-4’lük, net satış gelirlerinde ise konsolide olarak %15-18’lik artış öngörüyor. Şirket ayrıca FAVÖK marjında nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak yaklaşık 100 baz puan artış bekliyor.

Piyasa çarpanlarından fiyat/kazanç oranı 11.69 olan şirketin PD/DD oranı ise 1.73 seviyesinde bulunuyor. 12.09x 2020T F/K ve 6.15x 2020T FD/FVAÖK çarpanlarını kullanarak yurtiçi ve yurtdışı benzerleriyle değerlendirdiğimizde CCOLA hisseleri 52.50 TL hedef fiyat %16 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.