Coca Cola İçecek 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (27.02.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2019/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %43,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %10,9 artışla 2.2 milyar TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %15,3 artışla 12.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %70,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %80,5 artışla 251.1 milyon TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %23,4 artışla 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.060 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 436 baz puan artışla %11,3 olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre 124 baz puan artışla %18,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %99,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %99,6 düşüşle 615 bin TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre net karı %200,7 artışla 965.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,0 artışla 2.6 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç19’da 2.220 mn TL satış geliri (kons: 2.202 mn TL) 251 mn TL FAVÖK (kons: 139 mn TL) ve 615 bin TL net kar (kons: -148 mn TL) açıklamıştır. Dördüncü çeyrekte şirketin hem operasyonel hem de net kar performansı piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanmıştır. Yıl boyunca Pakistan operasyonlarındaki yavaşlama ve Türkmenistan operasyonlarının durması sonrasında uluslararası operasyonlardan sağlanan gelirler %2 artış göstererek 1,14 milyar TL olmuştur. Türkiye operasyonlarından gelirler ise yıllık %22 yükseliş kaydederek 1,08 milyar TL’ye çıkmıştır. 4Ç19’da satış hacimlerinde %0,8 artış, ünite kasa başına konsolide gelirde %15’lik yükseliş yaşanmıştır. Faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak kiralama borçlarındaki azalış (TFRS 16 etkisi) ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında 3,95 Dolar/TL kuru ile hammadde alımı için ayrılmış olan 150 milyon dolar kullanılması, FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişimine katkı sağlamıştır. İyileşen operasyonel performans ve azalan net finansal giderler sonrası şirket beklentilerin üzerinde kar açıklamıştır. Şirket 2020 yılına ilişkin beklentilerini paylaşmıştır. Türkiye operasyonlarında yatay ve uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme ile konsolide satış hacminde %3-4 büyüme (2019 gerçekleşen: +%0,1), konsolide net satış gelirlerinde (kur etkisinden arındırılmış) %15-18 arası artış (2019 gerçekleşen: +%15,3), nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında FAVÖK marjında yaklaşık 100 baz puan artış (2019 gerçekleşen: %23,4) ve raporlanan bazda hafif düşüş ve yatırım harcamaları/satışların konsolide gelirlere oranı %6-8 (2019 gerçekleşen: %6,3) olarak beklenmektedir. Hisse son 12 ayda %41 nominal, %28 rölatif getiri sağlamıştır. 2020 yılı beklentilerine göre 6,01x FD/FAVÖK ile işlem gören hissenin finansal sonuçlarını piyasa olumlu karşılamıştır.