Çimsa 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (25.02.2022)

“Çimsa’nın 4Ç2021’deki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 387mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 31,08 TL
Hedef Fiyatı: 41,46 TL

Çimsa’nın 4Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 386,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 40,2mn TL ana ortaklık net dönem kar elde etmişti. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 85mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 68mn TL idi. Diğer faaliyetlerden net gelirin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ve 28mn TL net vergi gideri beklentimize karşın Şirket’in 191,4mn TL vergi geliri yazması tahminimizdeki sapmadaki ana faktörler olmuştur.

Dördüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 2021’deki ana ortaklık net dönem karı 1.017mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çimsa 2020 yılında 175,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2021’de 1.213mn TL (Beklenti: 980mn TL) gerçekleşerek yıllık %65,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar sırasıyla %58 ve %75,5 oranında artarak 558,3mn TL ve 755,5mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetler ise artan enerji fiyatları ile birlikte aynı dönemler itibarıyla %85,8 oranında yükselmiş ve 1.049mn TL’ye çıkmıştır. Bu kapsamda brüt kar da 164,1mn TL ile yıllık %2,4 oranında azalmıştır. Faaliyet giderleri yıllık %2,9 oranında artarak 62,6mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 135,2mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 121mn TL) aynı dönemler itibarıyla %1,1 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %11,1 olmuştur. (4Ç2020: %18,2). Öte yandan, Şirket son çeyrekte 164,6mn TL diğer faaliyetlerden net gelir yazarken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelir 73,8mn TL olmuştur. Net finansman gideri ise 146,4mn TL olmuştur.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda 297mn TL artarak 4Ç2021’de 1.102mn TL’ye çıksa da net borç/FAVÖK oranı 1,7x ile düşük seviyelerdedir.

Çimsa’nın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %17’den %21 seviyesine yükseltilmesine karşın, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 31,60TL’den 41,46TL‘ye yükseltiyoruz. Çimsa, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre %25 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Çimsa ile ilgili daha önceki  “TUT” önerimizi “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım