Çimsa 2017/6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (22.08.2017)

Çimsa 2017/6 Aylık Bilanço Analizi

“Çimsa’nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem Karı 50mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri : “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 15,98TL

Çimsa’nın 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,9 oranında gerileyerek 50mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi 47mn TL iken, bizim beklentimiz 69mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Net karın tahminimizden daha düşük gelmesinde beklentimizin üzerinde finansman gideri kaydetmesi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin daha düşük gelmesi etkili olmuştur. Satış gelirleri ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında azalarak 81,3mn TL olmuştur.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,8 oranında artarak 381,7mn TL’ye yükselmiştir. Bu artışta hem %8,7 oranında artan yurtiçi satışlar hem de %39 oranında artan yurtdışı satışlar etkili olmuştur. Maliyetler ise %33,2 oranında artmış ve 288,1,3mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in 2Ç2017’deki brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında gerileyerek 93,6mn TL olurken, FAVÖK gelirleri %15 oranında gerilemiş ve 92mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt ve FAVÖK marjı ise %24,5 ve %24,1 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %35 ve %32,4’ün altında kalmıştır. Net kar marjı ise %13,1 ile geçen yılın aynı dönemindeki %25,9’un altında gerçekleşmiştir.  Şirket’in 2Ç2017’deki net borcu bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 1.305mn TL’ye olmuştur.

2017 yılı ikinci çeyrek gerçekleşmeleri ardından beklentimizdeki değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak Çimsa’nın hedef piyasa değerini 2.405mn TL’den 2.158mn TL’ye; hedef hisse fiyatını da 17,80TL’den 15,98TL’ye güncelliyoruz. Çimsa hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %10,8 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “EKLE” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.