Çimsa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (14.11.2017)

Çimsa 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

“Çimsa’nın 2017 Yılının Üçüncü Çeyreğindeki Net Dönem Karı 72,1mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 15,98TL

Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %1 oranında artarak 72,1mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 60mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 58mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden 21,5mn TL’lik gelir elde edilirken, bu gelir Afyon Çimento’nun eski fabrika arazisi satışı ile ilgilidir.

Şirket’in 3Ç2017’deki satış gelirleri, artan talep ve baz etkisi ile birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,9 oranında artış kaydetmiş ve 424,3mn TL’ye yükselmiştir. Bu artışta yurtiçi satışlar %45,4’lik artışla önemli katkı sağlarken, yurtdışı satışlar ise %42,7 oranında artış kaydetmiştir. Öte yandan, maliyetler ise %62,1 oranında yükselerek 299,3mn TL’ye yükselmiştir. Sonuç olarak Şirket’in brüt karı 3Ç2017’de 124,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminde göre %13,5 artış kaydetmiştir. FAVÖK gelirleri ise 124,4mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 oranında yükselmiştir. Böylece, net kar, brüt kar ve FAVÖK marjı sırasıyla %17, %29,4 ve 29,3 olurken, bu oranlar geçen yılın aynı döneminin altında kalmıştır. Diğer taraftan bir önceki çeyreğe göre ise brüt kar ve FAVÖK marjında iyileşme kaydedilmiştir.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %25 oranında azalarak 153,4mn olmuştur.

Büyümeye yönelik teşvikler çimento sektörüne yönelik talebi canlı tutabilecekken, hava koşullarının uygun olması halinde satış hacmindeki olumlu seyir devam edebilir. Buna ilaveten, son zamanlarda artış kaydeden petrol fiyatlarında tekrar stabil görüntü oluşması yeniden fiyatlamalarla birlikte marjlardaki iyileşmenin son çeyrekte de devam etmesini sağlayabilir.

Çimsa 13.10.2017 tarihi itibariyle 9,6x F/K ve 9,8x FD/ FAVÖK’den işlem görmektedir. Çimsa, bu oranlarla sektör ortalaması olan 20,2 F/K’nın ve 12,8x FD/ FAVÖK’ün altında işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.