Cari Açık / Kasım 2012

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Kasım Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Kasım´da cari açık 4.48 milyar dolar oldu

Ocak-Kasım döneminde kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 25.135 milyon ABD doları azalarak 45.242 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 21.677 milyon ABD doları azalarak 60.688 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 2.776 milyon ABD doları artarak 20.459 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 817 milyon ABD doları azalarak 6.211 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın onbir aylık dönemine göre 385 milyon ABD doları tutarında azalarak 21.615 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 584 milyon ABD doları tutarında azalarak 3.942 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın onbir aylık dönemine göre 865 milyon ABD doları tutarında azalarak 6.017 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

· Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın onbir aylık dönemine göre 1.217 milyon ABD doları azalarak 11.336 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.607 milyon ABD doları artarak 3.796 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Kasım ayındaki 2.383 milyon ABD doları tutarında net alımla birlikte onbir aylık dönemde toplam 5.422 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır.

Yurtdışı yerleşikler Kasım ayındaki 1.393 milyon ABD doları tutarında net devlet iç borçlanma senetleri alımı ile birlikte onbir aylık dönemde toplam 14.998 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, Kasım ayındaki 1.347 milyon ABD doları tutarındaki yeni ihraçla birlikte yılın onbir aylık döneminde 7.210 milyon ABD doları tutarında, diğer sektörler ise Kasım ayında 700 milyon ABD doları tutarındaki yeni ihraçla birlikte Ocak-Kasım döneminde 1.200 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 1.298 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 7.311 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, onbir aylık dönemde 6.013 milyon ABD doları düşüş kaydetmiştir. Öte yandan, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı, gösterge niteliğinde kullanılan bankaların yurt dışı şubelerinin mizanlarındaki ilgili hesaplara ait Temmuz-Kasım 2012 dönemi verilerinin dâhil edilmesiyle, Ocak-Kasım döneminde 2.181 milyon ABD doları artış göstermiştir.

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Kasım ayındaki 429 milyon ABD doları tutarındaki IMF kredi geri ödemesi ile birlikte Ocak-Kasım döneminde 2.149 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın onbir aylık dönemine göre 9.910 milyon ABD doları azalarak 2.898 milyon ABD doları olmuştur. Kasım ayında bankaların uzun ve kısa vadede net kredi kullanıcısı olduğu göze çarpmaktadır.

Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın onbir aylık dönemine göre 2.076 milyon ABD doları azalarak 5.184 milyon ABD doları olmuştur.

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, yılın onbir ayında 2.123 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları, onbir aylık dönemde 5.915 milyon ABD doları artarken, Türk Lirası mevduatları da 1.506 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Bir önceki yılın onbir ayında 3.645 milyon ABD doları artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 21.576 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir