Cari Açık / Aralık 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

 CARİ İŞLEMLER HESABI

 • Cari işlemler açığı, 2015 yılının Aralık ayına göre 784 milyon ABD doları azalarak 4.268 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.  Bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32.605 milyon ABD doları olmuştur.
 • Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon ABD doları azalarak 4.213 milyon ABD dolarına düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon ABD doları artarak 624 milyon ABD doları olmuştur.
 • Parasal olmayan altın kaleminde, Aralık 2015’te 292 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen net ithalat, bu yılın aynı ayında 1.264 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon ABD doları azalarak 972 milyon ABD dolarına, seyahat giderleri de 196 milyon ABD doları azalarak 272 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
 • Birincil gelir dengesi açığı, Aralık 2015 ayına göre 87 milyon ABD doları artarak 933 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon ABD doları artarak 863 milyon ABD doları olmuştur.

 FİNANS HESABI

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 23 milyon ABD doları azalarak 1.535 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.914 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 118 milyon ABD doları net alım yaparkendevlet iç borçlanma senetleri piyasasında 414 milyon ABD doları net satım gerçekleştirmiştir.
 • Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 198 milyon ABD doları ve 3 milyon ABD doları tutarında net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar kaleminde 4.283 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları2.861 milyon ABD doları tutarında net artış ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 323 milyon ABD doları tutarında net azalış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 594 milyon ABD doları ve 989 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervler 6.966 milyon ABD doları azalmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası