Cari Açık / 2012

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari açık Aralık´ta 4.66 milyar dolar, 2012´de 48.9 milyar dolar oldu.

2012 yılı cari işlemler açığı, bir önceki yıla göre 28.352 milyon ABD doları azalarak 48.867 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 23.537 milyon ABD doları azalarak 65.602 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 3.929 milyon ABD doları artarak 21.932 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 1.247 milyon ABD doları azalarak 6.594 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

• Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yıla göre 421 milyon ABD doları tutarında artarak 23.441 milyon ABD dolarına ulaşırken, turizm giderleri 924 milyon ABD doları tutarında azalarak 4.052 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

• Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yıla göre 1.299 milyon ABD doları tutarında azalarak 6.379 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESABI

• Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımların bir önceki yıla göre 3.660 milyon ABD doları azalarak 12.387 milyon ABD dolarına gerilemesine rağmen, yurtdışı yerleşiklerin net gayrimenkul yatırımları 623 milyon ABD doları artarak 2.636 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

• Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.737 milyon ABD doları artarak 4.086 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

• Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Aralık ayındaki 852 milyon ABD doları tutarında net alımla birlikte toplam 6.274 milyon ABD doları net alım yapmıştır. Söz konusu piyasada bir önceki yıl 986 milyon ABD doları net satış gerçekleşmişti.

• Yurtdışı yerleşikler Aralık ayındaki 1.837 milyon ABD doları tutarında net devlet iç borçlanma senetleri alımı ile birlikte toplam 16.835 milyon ABD doları alım gerçekleştirmiştir.

• Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, Aralık ayındaki 1.415 milyon ABD doları tutarındaki yeni ihraçla birlikte 2012 yılında 8.625 milyon ABD doları tutarında net borçlanma gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıl bankaların gerçekleştirdiği tahvil ihracı 2.797 milyon ABD doları olmuştu.

• Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 1.660 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 4.293 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, 2012 yılında 2.633 milyon ABD doları düşüş kaydetmiştir. Öte yandan, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayımlanan üçüncü çeyrek verilerinin de dahil edilmesiyle 2012 yılında 1.976 milyon ABD doları artış göstermiştir.

• Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 2.145 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

• Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yıla göre 8.260 milyon ABD doları azalarak 4.267 milyon ABD doları olmuşken, diğer sektörlerin net kredi kullanımı 748 milyon ABD doları azalarak 6.373 milyon ABD doları olmuştur.

• Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 2.244 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

• Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 5.229 milyon ABD doları, Türk Lirası mevduatları da 1.884 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

· Bir önceki yıl 1.813 milyon ABD doları azalış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, 2012 yılında 20.814 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir