Borsa İstanbul Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (05.12.2017)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Araştırma Sabah Stratejisi Raporu:

SABAH STRATEJİSİ

Enflasyondaki bekleyiş, dün nihayet sona erdi: Hem üretici hem de tüketici enflasyonu zirveye ulaştı. Hizmet enflasyonunun 2016 yılı Ekim ayından beri geçen 13 aylık sürenin sonunda düşüş göstermesiyle çekirdek enflasyon beklentilerin altında artış kaydetti. Üretici fiyatlarındaki değişim yıllık artış hızını düşürmeye yetmese de üretici enflasyonu yıllık %17,3 oranında yatay kaldı. Bundan sonra artık üretici enflasyonundaki düşüş beraberinde tüketici enflasyonunda dez-enflasyonu getirecek.

TSİ 10:00’da merkez bankası, kendi enflasyon değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşacak. Para politikası anlamında daha sıkı bir merkez bankası beklenebilir. Mart ayına gelindiğinde politika faizi ve enflasyon arasındaki makas belirginleşecek. Geleceğe dönük (ex-ante) reel faiz, Türk Lirası’nda pozitif tepki buluyor. Kotasyonlar bu sabah 3,87 seviyesinden geçiyorlar.

Dün Otomotiv Distribütörleri Derneği, Kasım ayı satış verilerini açıkladı. Yerli üretim satışlar 20.556 adede yükselirken ithal araba satışları 55.400 adede yükseldi. Satışlardaki artış iç talebin ılımlı seyrini koruduğunu göstermekte. Yıllık bazda ortaya çıkan negatif değer aldatıcı. Çünkü; geçtiğimiz sene vergi oranlarında değişim beklentisiyle talep öne kaymıştı. Aralık ayında görmeye alıştığımız klasik yıl sonu satış artışının önemli bölümü Kasım ayında gerçekleşmişti.

TSİ 13:00’de Avrupa’da perakende satışlar açıklanacak. İç talepteki ılıman seyri dış talepteki canlılıkla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Avrupa’da üretim ve tüketim koşulları güçlü seyrediyorlar. Bugünkü veride ise düzeltme nedeniyle negatif değer görebiliriz. Günün küresel verisi öğleden sonra TSİ 17:45’de ABD’de açıklanacak hizmet ISM (PMI karşılığı). ABD’de ekonomi canlı ve bugünkü veri de canlılığı teyit edecektir. ISM öncesinde TSİ 16:30’da dış ticaret verisini gözlemleyeceğiz. Merkez bankaları tarafında Polonya’yı izleyeceğiz. Doğu Avrupa ülkelerinde Macaristan hariç enflasyon artış eğiliminde. Çekya, faiz arttırımlarına başladı. Romanya’nın Çekya’yı takip etmesi bekleniyor. Polonya’nın da 2018 yılının sonuna doğru faiz arttırması mümkün. Şimdilik, faizlerin %1,50 oranında sabit tutulması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif):  Şirket’in 1 Ağustos – 31 Ekim dönemine ait 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 44,5mn TL olmuştur.  Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,6 oranında artarak 512,6mn TL’ye yükselen Şirket’in, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %33 oranında artarak 265,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt ve kar marjları ise sırasıyla %51 ve %9 gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermemişlerdir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte, Şirket’in 1 Şubat  – 31 Ekim 2017 dönemine ait dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 78,6mn TL’ye yükselmiştir.

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) tarafından “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” hakkında değişiklik yapılmış, TETAŞ’ın elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar revize edilerek belirlenmiştir. 2018 yılı itibarı ile 7 yıl boyunca yerli kömürden veya yerli kömür ile ithal kömür karışımından elektrik üreten santrallerden temin edilecek toplam enerji miktarı, kararnamede belirtilen fiyat ve tedarik formülü ile hesaplanacaktır. Alım miktarı hesaplamasında enerji üretiminde kullanılan yerli kömür miktarı belirleyici etmen olmuştur. Buna istinaden %100 yerli kömür ile elektrik enerjisi üreten Bolu Göynük Termik Santralinden bu karar kapsamında enerji alımı yapılacaktır. Kararnamede alım fiyatı 2016 ve 2017 için belirlenmiş olan 185TL/MWsa tutarından 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa’e yükselmiş olup, 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 2024 yılının sonuna kadar her çeyrek, kararnamede belirtilen formül kapsamında TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri kullanılarak revize edilecektir. 2017 yılı fiyatına göre %8,8 artış ile başlayan satın alma fiyatının TEFE ve ÜFE endeksleri ile 7 sene boyunca revize edilecek olması, yerli kömürden elektrik üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından pozitif bir katkıdır.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi için Şirketin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 6 Ekim 2017 tarihinde başlayan görüşme sürecinde bazı maddeler üzerinde kanunda belirlenen süre içerisinde anlaşma sağlanamadığından ötürü “uyuşmazlık tutanağı” imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir.

Migros (MGROS, Nötr): Şirket ile Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“Satıcı”) arasında Satıcı tarafından işletilmekte olan toplam 11 adet mağazanın; Satıcının devir hakkını haiz olduğu 8 adedinin alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve bununla birlikte Satıcının devir hakkını haiz olmadığı 3 adet mağazanın ise, maliklerin onayının alınması koşuluyla alt kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla toplam 6,6mn TL bedel karşılığında Şirkete devri amacıyla 04.12.2017 tarihinde Ticari İşletme Devri Sözleşmesi akdedilmiş olup; Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu’na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Düzce ili Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesi’ne (1.220 MW) ilişkin önlisans başvurusunu sonlandırmak için EPDK’ya yapılan başvuru uygun bulunmuş olup söz konusu süreç sonlandırılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 Kasım ayı yurtiçi perakende satış rakamlarını açıkladı. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç yurtiçi satışları bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla %20,7 ve %6,1 oranlarında azalmış ve toplam hafif araç satışı 100.859 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüksek artışın oluşturduğu baz önemli etken olmuştur. (Geçen yılın Kasım ayında ÖTV artışı beklentisi ile talep öne çekilmişti)

Vergi Kanunu: Bazı vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazete yayınlanmıştır. Kanun motorlu taşıtlar vergisi değişiklikleri, GSM şirketleri vergilendirme değişiklikleri, veraset ve intikal vergisi değişikliklerini de içermektedir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Finansbank (FINBN, Nötr): Tasfiye hesaplarına intikal etmiş toplam 400mn TL alacak 10,8mn TL bedel ile satılmıştır.

Diğer yandan Banka, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası piyasalardan iki farklı dilim halinde toplamda 775mn USD’lik sendikasyon kredisi sağladı. 33 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon kredisi, 182mn USD ve 503,2mn EUR’luk iki ayrı dilimden oluşuyor. Vadesi 367 gün olan sendikasyon kredisinin maliyeti, USD kısmı için Libor+%1,35 ve avro kısmı için Euribor+ %1,25 olarak belirlendi.

Gersan Elektrik (GEREL, Pozitif): Şirket ile Tesla Motors Netherlands B.V. (“Tesla”) arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirket arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır. Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.

Kütahya Porselen (KUTPO, Nötr): Şirket Antalya’da bulunan Kütahya Porselen Antalya Showroom Plaza Şubesi’nin gereken lüzum üzerine kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Tukaş Gıda (TUKAS, Pozitif): Balıkesir’de bulunan fabrikada maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğinde, maliyeti 10mn TL olacağı tahmin edilen makine yatırımların yapılmasına; Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacak toplam 79mn TL yatırıma ek olarak Şirkete sonradan tahsis edilen 51,5bin m2 arsanın üzerine zeytin, konserve ve turşu üretimine yönelik depolama ve paketleme tesisi kurulmasına, maliyeti 21mn TL tutarında tahmin edilen bina ve makine yatırımlarının yapılmasına karar vermiştir. Böylece yeni yapılacak Akhisar Fabrika için toplam yatırım tutarı 100mn TL’ye yükselmiş ve Manyas Fabrikasına yapılacak 10mn TL yatırımla beraber toplam yatırım tutarı 110mn TL olacaktır.