Bolu Çimento 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (02.05.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Altında Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 3,03
Hedef Fiyat (TL) 4,30
Uzun Vadeli Öneri TUT 

Bolu Çimento (BOLUC) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Zayıf performans devam ediyor (-)
İnşaat sektöründeki aktivitedeki yavaşlama yanı sıra kısıtlı ihracat kabiliyeti nedeniyle şirketin ilk çeyrek operasyonel sonuçları beklentilerin altında gerçekleşlti. Bu dönemde şirket 21 mn TL net zarar kaydederken, açıklanan net zarar hem bizim 10 mn TL’lik hem de 12 mn TL’lik Research Turkey konsensüs net zarar beklentisini aşmıştır. Şirket hisseleri de yılbaşından bugüne endekse göre %15,5 negatif performans sergilemiştir. Zayıf sonuçların, şirket hisselerinin getiri performansına olumsuz yansımasını bekliyoruz. İnşaat sektöründeki zayıflığın sürmesi ve ürün fiyatlarında artışlar görülmediği sürece de, şirket performansının endeks altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bolu Çimento için hedef fiyatımız 4,30 TL olup, uzun vadeli “TUT” önerimiz sürüyor. Kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” önerimizi ise “Endeksin Altında Getiri” olarak güncelliyoruz.

• Satış gelirlerinde yıllık bazda %49 gerileme gözlendi – Kısıtlı ihracat kabiliyeti, inşaat sektöründeki aktivitedeki zayıflık ve ilk çeyrekte ürün fiyatlarında gelirleri destekleyici artışlar gerçekleşmemesine bağlı olarak şirketin satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %49 gerileyerek 72,9 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Kaydedilen bu satış geliri, hem bizim 81 mn TL hem de Research Turkey ortalama satış geliri beklentisi olan 80 mn TL’nin de altında gerçekleşti.

• FAVÖK, beklentilere göre daha zayıf bir gerçekleşmeye işaret etti – 1Ç19’da yıllık bazda %49 gerileyen satış gelirlerine karşılık, şirketin satış maliyetleri %32 seviyesinde daralmıştır. Faaliyet giderlerinin satış gelirlerine oranı ise 1Ç19’da %15,9 seviyesine yükselerek 1Ç18’deki %5 seviyesine göre 10 puanın üzerinde artmıştır. Sonuç olarak Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde 2,7 mn TL FAVÖK kaydederek, hem bizim 9 mn TL’lik hem de Research Turkey ortalama FAVÖK beklentisi olan 7 mn TL’nin altında bir performans sergilemiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yaklaşık 15 puan gerileyerek %18 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda FAVÖK’de gözlenen %94 gerileme sonrasında, FAVÖK marjı yaklaşık 28 puan gerileyerek %3,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

• Zayıf operasyonel sonuçlar ardından net zarar beklentileri aştı – Şirket 1Ç19 döneminde, zayıf operasyonel performansın yanı sıra kur ve faiz giderlerinde gözlenen yükselişle birlikte, ilk çeyreği 21 mn TL net zararla tamamlamıştır. Açıklanan net zarar hem bizim 10 mn TL’lik hem de de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 12 mn TL’nin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret etmiştir. 1Ç18’deki 4 mn TL’lik net finansal giderin bu çeyrekte 15 mn TL’ye yükselmesi de net zararın beklentileri aşmasında etkili olmuştur.

• Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endeksin altında performans sergiledi – Hem operasyonel hem de net karlılık tarafında beklentilerin altında sonuçlar görüyoruz. Şirket hisseleri de yılbaşından bugüne endekse göre %15,5 negatif performans sergilemiştir. Zayıf sonuçların, şirket hisselerinin getiri performansına olumsuz yansımasını bekliyoruz. İnşaat sektöründeki zayıflığın sürmesi ve ürün fiyatlarında artışlar görülmediği sürece de, şirket performansının endeks altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bolu Çimento için 4,30 TL hisse başı fiyat hedefimizi korumakla birlikte, şirket için uzun vadeli TUT önerimizi sürdürüyor, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi, Endeksin Altında Getiri olarak güncelliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.