TSKB 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (02.05.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeks Üzeri Getiri 
Kapanış Fiyatı (TL) 0,75
Hedef Fiyat (TL) 1,17 
Uzun Vadeli Öneri: AL

TSKB (TSKB) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %16,4 oldu (=)
TSKB, 1Ç19 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel 185 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar çeyreksel bazda %9,0, yıllık bazda ise %16,6 artışa işaret etmektedir. TSKB’nin 1Ç19’da azalan TÜFEX gelirleri nedeniyle net faiz gelirleri çeyreksel bazda %14,0 gerileme göstermesine karşın, önceki çeyreğe göre net ticari zararının düşüş göstermesi ve efektif vergi oranının gerilemesi net karı olumlu etkilemiştir. Böylece bankanın 2018 yılında %16,0 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 1Ç19’da %16,4 düzeyine çıkmıştır. Bankanın takipteki alacaklarında 1Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemiş olup, aynı dönemde kurdan arındırılmış kredi büyümesi ise yatay seyretti. Bankanın 1Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendiriyoruz. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

• Kredi hacmi 1Ç19’da yatay seyretti – TSKB’nin 1Ç19’da TL kredi hacmi çeyreksel bazda %2,1 daralma gösterirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında aynı dönemde yatay seyretti. Böylece bankanın 1Ç19’da toplam kredi hacmi, kur etkisinden arındırılmış olarak 2018 yılsonuna göre sınırlı değişim göstermiştir. Banka yönetimi 2019 yılı tamamı için %5,0 civarında kredi büyümesi öngörmektedir. Bankanın 2018 sonunda yaklaşık 865 mn $ olan likit fazlası 1Ç19’da 712 mn $’a gerilerken, kredi/aktif oranı %72 düzeyinde gerçekleşmiştir (2018:%74,0).

• TÜFEX gelirleri çeyreksel bazda %70,0 geriledi – TSKB’nin 1Ç19’da net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29,4 oranında gerileyerek 511 mn TL ile beklentimizin %22,0 üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın 4Ç18’de 229 mn TL olan TÜFEX gelirlerinin 1Ç19’da 69 mn TL’ye gerilemesi net faiz gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Bankanın 1Ç19’da TÜFEX gelirlerini hariç olarak hesapladığımız Net Faiz Marjı (NFM)’da çeyreksel bazda 97 bp artış görülmektedir.

• TKO %2,1 düzeyinde kaldı – Banka’nın takipteki alacaklarına 1Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemiştir. Böylece bankanın 1Ç19’da Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstererek %2,1 düzeyinde kaldı. Bankanın 2018 yılsonunda %8,0 olan grup 2 (yakın izlemedeki) kredileri karşılık oranı 1Ç19’da %11,4 düzeyine çıktı. Ayrıca 1Ç19’da bankanın toplam karşılık giderleri çeyreksel bazda %72,0 oranında artarak 170 mn TL ile beklentimizin %21 üzerinde gerçekleşmiştir. Bankanın bu dönemde 20 mn TL serbest karşılık ayırması tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. Böylece 1Ç19 itibariyle bankanın toplam serbest karşılık tutarı 240 mn TL’ye ulaşmıştır.

• Özkaynak karlılığı %16,4 oldu – Banka’nın 2018 yılında %16,0 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 1Ç19’da %16,4 düzeyine çıktı. Bankanın aynı dönemde %11,1 olan Ana Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise %10,7 düzeyine gerilemiştir.

• 2019 yılsonu net kar tahminimizi koruyoruz- TSKB için 2019 yılsonu net kar tahminimiz 772 mn TL olarak koruyoruz. Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST100 endeksine göre %3,0 negatif ayrışma gösterdiği görülmektedir. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.