Bolu Çimento 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (02.05.2019)

1Ç19 Değerlendirme – Negatif

Öneri: TUT
Hisse Fiyatı : 3,03 TL
Hedef Fiyat : 3,54 TL
Hisse Potansiyeli: %17

 Beklentilerin üzerinde net zarar. Bolu Çimento yılın ilk çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 11,5 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 16 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 21,2 mn TL net zarar kaydetti. İç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, dolar bazlı petrokok fiyatlarındaki artış, elektrik fiyatlarına gelen zamlar ve finansal giderlerdeki artış zayıf operasyonel performans ve açıklanan net zararın ana nedenleri oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte 4,3 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu yılın ilk çeyreğinde 15,3 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Ciro beklentimiz ile uyumlu, piyasa beklentisinin altında. İç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle zayıf ciro performansı kaydedildi. Ciro performansında yıllık bazda %48,7, çeyreklik bazda %36,8 düşüşle, piyasa ortalama beklentisinin %9 altında, bizim beklentimiz olan 71,4 mn TL ile uyumlu, 72,9 mn TL net satış geliri kaydedildi (1Ç18’de 142,2 mn TL).

 Yüksek maliyetler nedeniyle operasyonel marjlar geriledi. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl ilk çeyrekte 44,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 1Ç19’da yıllık %93,9 düşüşle 2,7 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa ortalama beklentisinin %62,5 altında, bizim beklentimiz olan 3,2 mn TL ile uyumlu 2,7 mn TL FAVÖK kaydedildi. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 27,8 puan daralarak %3,8 seviyesine geriledi (1Ç18: %31,6).

 BOLUC için 4,10 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 3,54 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki yavaşlığın önümüzdeki yakın dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün 2019’da devam edeceğini düşünüyoruz. Petrokok ve elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ciro ve operasyonel karlılık her ne kadar beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşse de, sektöre yönelik konjonktür nedeniyle yılın kalanına ilişkin tahminlerimizde aşağı yönlü revizyona gidiyoruz. 2019 için ciro tahminimizi 530 mn TL’den 486 mn TL’ye, FAVÖK tahminimizi de, 121 mn TL’den 84 mn TL’ye revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 4,10 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 3,54 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.