Bolu Çimento 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.08.2018)

Bolu Çimento 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 5.50 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 7.20TL
Potansiyel Getiri: %31

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Beklentilere paralel finansal sonuçlar

 Bolu Çimento 2Ç18’de beklentilere paralel 32mnTL net kar açıkladı (yıllık bazda %4 artış). Yatay seyreden satışlar ve faaliyet performansı, net karı etkileyen başlıca faktörler oldu.

 Açıklanan 154mn TL’lik net satış geliri, yıllık bazda %10’luk bir satış büyümesine işaret ediyor. Bu durum temel olarak artan satış fiyatlarına rağmen, görece düşük gerçekleşen talep ile birlikte düşük seyreden satış hacminden kaynaklandı.

 Şirketin FVAÖK marjı 2Ç18 itibarıyla %32.4 olarak sonuçlanırken, bu sayı FVAÖK marjında yıllık bazda 1.5 puanlık bir daralmaya işaret etmektedir. Yatay seyreden satışlar ve hafif yükselen maliyetler faaliyet performansını etkileyen faktörler oldu.

Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz

 Beklentilere paralel gerçekleşen hasılat, faaliyet performansı ve net kar sonuçları nedeniyle Bolu Çimento’nun 2Ç18 finansallarının piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

 Şirket için endekse paralel getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.