BIST Şirket Haberleri – (14.04.2014)

BIST Şirket Haberleri

Orge Enerji: Şirketimiz ile Viatrans A.Ş.-Meydanbey Ortak Girişimi arasında; Quasar İstanbul Projesi Elektrik İşlerinin tarafımızdan yapılması konusunda, ana kalemler 7.850.000,00 Avro ve opsiyonel kalemler 2.407.986,00 Avro olmak üzere toplam 10.257.986,00 Avro+KDV’lik sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işlerin teslim tarihi 30.07.2015’dir.

Baştaş Başkent Çimento: Baştaş Başkent Çimento, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL) 0,0752300 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 28.05.2014 olarak belirlendi.

Pegasus: Şirketimiz, almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde 19.06.2014 tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Prag tarifeli seferlerine, 21.06.2014 tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Cenevre tarifeli seferlerine başlayacaktır.

Göltaş Çimento: Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun 27.03.2014 tarih ve 2014/11 nolu Kar Dağıtım Teklifi Kararı’ nın 11.04.2014 tarih ve 2014/14 nolu Yönetim Kurulu toplantısında esas sözleşmeye uyum amacıyla güncellenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulüne,
“SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (35.316.017 TL.)’ lık 2013 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (8.090.389 TL) ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan ( 27.225.628 TL)’ lık ticari bilanço net karından (0 TL)’ lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi ‘nin indirilmesinden sonra kalan (27.225.628 TL)’ lık net dağıtılabilir kara (896.565,49 TL)’lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (28.122.193,49 TL)’sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, % 20 oranında toplam (5.624.438,70 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan (22.497.754,79 TL)’ esas sözleşme hükümlerine göre % 10 (2.249.775,48 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (674.932,64 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (1.124.887,74 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5′ inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (1.583.982,04 TL)’sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (8.775.561,30 TL)’sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (7.192.050,10 TL)’ sının Olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, (5.624.438,70 TL)’sı I.temettü ve ( 8.775.561,30 TL)’sı II.temettü olmak üzere toplam (14.400.000 TL) lık temettünün 29 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,00 TL (% 200), net 1,70 TL.(% 170) dağıtılmasına, dağıtımın 29 Mayıs 2014 tarihi itibarıyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına”
ve ekteki ” Kâr Dağıtım Öneri Tablosu” ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına ve 24.04.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Verusa Holding: Verusa Holding 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net (TL) 0,1020000 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 15.04.2014 olarak belirlendi.

Avod Kurutulmuş Gıda: Sundown Foods Inc. (“Sundown”) ile Şirketimiz arasında, 22/07/2013 tarihinde akdedilen sözleşme (“Sözleşme”) uyarınca, Tahsisli Satış Yöntemi ile hisse takas planı oluşturulmuştur. Buna uygun 22/07/2013 tarihinde KAP duyurusu ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.
Sözleşme uyarınca, Sundown hisselerinin Satın Alınması şartlarında anlaşılmış olup, Taraflar arasındaki ticari görüşmeler bugüne kadar uzamış bulunduğundan, değerleme raporunun tarihinin güncellenmesi amacıyla mevcut durumda Sundown’a ilişkin değerleme çalışmaları yapılmaktadır. Değerleme sonucunda ortaya çıkan rakam dikkate alınarak Tahsisli Satış Yöntemi ile hisse takas planı daha önce oluşturulduğu şekilde uygulanmaya devam edilecektir.
Kap Duyuru sonrasında ; Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, yabancı yatırımcılar tarafından yakınen takip edilmiş olup, yaşanan belirsizlik ortamının, seçim sonrası istikrarlı ortama dönüşeceği olumlu görüş ile süreç hızlanmıştır.

Gözde Girişim: Şirketimizin beklentileri değiştiğinden Alartes Enerji A.Ş.’deki hisselerimizin mevcut diğer büyük ortağa devredilmesine karar verilmiştir.

Mepet Metro Petrol: Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine, gerçek dışı alacak ve borca batıklık iddiaları ile İstanbul Anadolu 17.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2013/148 E. sayılı dosya ile açılmış olan iflas talepli dava, kamuoyu tarafından da bilindiği üzere, 06.09.2013 tarihinde “MEPET’in İflasının İstendiği” şeklinde haberler ile basına yansımış idi. Söz konusu dava dosyasında yapılan yargılama neticesinde20.02.2014 tarihinde, 2013/148 E. 2014/31 K. sayılı ilam ile DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir. O dönemde yapmış olduğumuz açıklamalarda da ifade etmiş olduğumuz üzere, davacı Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şirketimizden herhangi bir alacağı bulunmadığı gibi, şirketimizin davacı şirketten alacağı mevcut olup, alacağımızın tahsili amacıyla İstanbul 23.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2013/148 E. sayı ile açmış olduğumuz davada yargılama halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tofaş: Açıklanacak Özel Durum;

“16.12.2013 tarihli açıklamamızda belirtilen 2008,2009 ve 2010 yılları ile ilgili vergi incelemelerimizin devamı niteliğinde olarak, 2011-2012 mali yılları ile ilgili, Şirketimiz bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Şirketimize iletilmiştir.

Vergi İnceleme raporlarında, dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV açısından eleştiri konusu yapılmış, gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı için 5,1 Milyon TL vergi aslı, 5,1 Milyon TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 4,8 Milyon TL vergi aslı, 4,8 Milyon TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.

Sözkonusu raporlarda ilgili olarak tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”

 

Kaynak: www.kap.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir