Bimeks 2012 / 6 Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (17.08.2012)

Bimeks 2012 / 6 Bilanço Analizi

Bimeks; mağaza operasyonel giderlerini ve sabit yatırımlarını iş ortağının karşıladığı, şirketin sadece stok yönetiminde rol aldığı sistem ile mağaza açılışlarına ilişkin sabit maliyetlerini değişkenleştirmekte böylece maliyet avantajı sağlamaktadır. Bimeks, 30.06.2012 itibarı ile franchise iş ortaklıkları vasıtasıyla açtığı mağazaların sayısını 27’ye çıkartmıştır.

Şirketin online satışları toplam satışlar içerisinde, %9,5 paya sahiptir. 2012 sonu itibariyle online satışların toplam içindeki payının %10’a,3 yıl içinde de %20’ye ulaşacağı hedeflenmektedir. Türkiye’de online satışların penetrasyon oranının düşük olması ve bu oranın yükseleceği göz önüne alındığında, Şirketin maliyet yapısı iyileşecek ve Şirkete avantaj sağlayacaktır.

Şirket, 2015 sonu itibariyle 81 ilde 154 mağaza ve 91.000 m2 satış alanına ulaşmayı hedeflemektedir. Şirket bilanço tarihi itibarıyla Türkiye’nin 40 şehrindeki 65 mağazasında toplam 39.919 m²’lik satış alanına ulaşmıştır.

Bimeks’ in 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %6 yükselerek 1,9 milyon TL olarak açıklandı. 2012 ilk çeyreğinde 1,8 milyon TL kar açıklayan Şirket’in, 2012 2.çeyrek net karı ise 2011 yılının aynı dönemine göre %96 düşerek 96.176 TL olarak açıklandı.

Şirket’in 2012 yılı 6 aylık döneminde cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre %23 yükselerek 220 milyon TL olarak açıklandı. Şirket’in 2012 yılı 2.çeyrek cirosu ise 2011 yılının aynı dönemine göre % 20 yükselerek 107 milyon TL olarak açıklandı. Bu sonuçlara göre 2012 ilk çeyreğinde %18,67 olan brüt kar marjı %20,47’ye, %3,36 olan esas faaliyet kar marjı %4,39’a yükselmiştir.

2012 6 aylık döneminde ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre % 47 düşerek 8,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 2. çeyrekte ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre % 83 düşerek önceki çeyreğe göre %71 düşerek 1,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam finansal borçları 2012 ikinci çeyreğinde 2011 yılına göre %41,7 artarken, hazır değerleri %56,3 artmıştır. Böylece 2012 yılının 2. çeyreğinde Şirket’in 50,1 milyon TL olan ve yılbaşına göre %37,3 oranında değişim gösteren net borç pozisyonu düşüş göstermiştir Şirket’in 2012 yılı 2. çeyrek sonuçlarına göre,net açık döviz pozisyonu ise 56 milyon TL seviyesindedir.

Şirketin 2012 yılında satış gelirlerinin, 2011’a oranla %15 yükselerek 563 milyon TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2011’a göre %16 yükselerek 44 milyon TL olmasını beklemekteyiz. 2012 yılı net kar beklentimiz ise 2011 yılı karına oranla %57 yükselerek 15 milyon TL olacağı yönündedir.

Şirket için 2012 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 10,6x F/K, 1,1x PD/DD, 4,6x FD/FVAÖK ve 0,4x FD/Satışlar düzeyindedir.

Bimeks için hedef fiyatımız 2 TL olup %53 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks Üzeri Getiri’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir