BİM 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / İnfo Yatırım – (3.03.2022)

2021/12 Finansal Değerlendirme

Bim, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel 20,4 milyar TL net satış açıkladı. Açıklanan net satış tutarı, 2021 yılı 3. çeyreğine göre %16,9 artış gösterirken, yıllık bazda satışlar %27,1 arttı. Mağaza açılışlarındaki güçlü trend 2021’de de devam etti. Mağaza büyümesi yıllık %12 gerçekleşirken, 2021’de net bazda 1.124 yeni mağaza açıldı. File marketler tarafında ise 4. çeyrekte 7, 2021’de ise toplam 37 File mağazası açıldı. Şirket 2021’de online satış kanallarını da genişletti. Şirket, dördüncü çeyrekte 1.764 milyon TL olan beklentilerin %20,7 üstünde 2,13 milyar TL FAVÖK açıkladı. Açıklanan FAVÖK 2021 yılı 3. çeyreğine göre %41 artış gösterirken, 2021 yılında 2020 yılına göre FAVÖK %27,9 arttı. Net kar ise 327 milyon kar beklentisinin %95 üstünde 884 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar, 3. çeyreğe göre %27,8 azalırken, kar yıldan yıla %12,5 artış gösterdi. Şirket bir tarafta döviz pozisyonu sebebiyle kur farkından gelir yazarken, diğer taraftan Rekabet Kurumu soruşturması nedeniyle şirkete verilen ceza ile ilgili olarak 719 milyon TL karşılık ayırması net karı baskıladı.

Şirket 2022 yılı beklentilerini de açıkladı. %55 (+-5) satış büyümesi bekleyen Şirket (2021 Gerçekleşen %27), FAVÖK Marjını %8,5 (+-0,5) bekliyor. Bütçe rakamlarına baktığımızda hafif FAVÖK daralması ihtimaline karşılık net (2021 Gerçekleşen %9,2). Şirket tarafından dağıtılacak kar payı miktarı da açıklandı. Şirketin pay başına brüt 2,00 TL, nette ise 1,80 TL temettü dağıtma planı Genel Kurul’un onayına sunulacak. Dağıtılacak temettünün verim oranı %2,67’ye denk geliyor. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç sonuçları ve güçlü 2022 beklentilerinin hisse üzerine pozitif yansımasını bekliyoruz. 2022 tahminlerimizde gerçekleştireceğimiz güncellemeyle birlikte yukarı yönlü riskler barındıran 91 TL mevcut hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

Kaynak: İnfo Yatırım