ARCLK son 5 yılı katlar mı?

ARCLK: 5 yılda 9 misli getiriye yaklaşırken görüntü nedir?

Piyasa değeri 10 milyar $ üstü hisseler kendi aralarında “varlığa değer katma” mücadelesi verirken, alt gruptakiler de benzer çabalar içinde iş modellerini daha etkin hale getirmeye çalışmaktadır. Arçelik (ARCLK) ise 5 milyar $ piyasa değeri hedefli çalışmalar içinde görülebilir. Bu tür bir atak için, küresel enflasyondaki baskılanmaya uygun çözümler geliştireceği açıktır. Faaliyet alanının bunu kısıtlayacağını düşünemeyiz zira teknolojinin katma değer etkisini akıllı modelle kullanarak fark üretmek her işletmenin becerisi dahilinde olabilir. Yeter ki şampiyonlar ligi ekibi oluşturulabilsin.

Küresel oyuncu için 5 miyar $ üstü?

Son 5 yıldaki getiri 8.5 misline yaklaşırken, son 1 yılda 2 misli dahi yapamamış hisseden bahsediyoruz. Bu yavaşlama hali midir? Makas değişikliği olabilir mi? Bunu çözümlemek için getirilerin hangi piyasa davranışları altında oluştuğuna bakmak gereklidir: modelimize göre dalgalanma şekli getiride belirleyici olmayı sürdürmektedir.

Değerleme için farklı metod arayışları ve olasılıklar dünyası

Bu bakış pek çok sağlam olasılığın önünü açmaktadır: dalgalanmayı ne şekilde tanımlayabiliriz? Fiyatlarda dalgalanma olabileceği gibi, ortalama içinde dalgalanmadan bahsedebilir miyiz? Hatta açı bazlı, doğrusal bazlı, derece bazlı eğilimler kurmak mümkün müdür? Oldukça renkli bir dünya ve iğneyi doğru samanlıkta aramayı sağlamaktadır.

Peki basının hiçbir anlamı yok mu? Yani haber etkisini nerede görebiliriz? Haberler de piyasa davranışı gibi birikimsel hareket sahasıdır. Bu birikimleri sayısallaştırıp, modele yerleştirdiğiniz sürece olasılıkları arttırmış olursunuz. Mesele analiz dünyasını zenginleştirmek ise buradan bakmayı temel ilke edinen medyayı kısa listenize koymalısınız.  Elbette bakış açısı tavsiyesidir. Geçmişin doğruları, yanlışları ve gerçekleri gelecek kararlarına ışık tutacaktır.

Sapmalar belirleyici

Kullanılan zaman ölçeğindeki birim dönemin 10 misli ve 100 misli vade boyunu belirlemek için kullanılabilir. Böylece herkesin aynı ölçekte bakabileceği bir ortam yaratmış olursunuz. ARCLK için 1 ve 5 yıllık getirileri kıyaslamak da böyle bir durumdu: yavaşlayan tempo veya ortalamadan negatif sapma hali geleceği anlamak için ölçüdür. Birim zamandaki tempo değişimi hız, ivme üzerinden değerlendirilebilir.

ARCLK dalgalanma yaparken kısa ve uzun dönem davranış eğrileri arası açı da değişmekte idi. Son 5 yıldaki 8.5 misli getiri de bundan dolayı idi: önceki yıllara bakarak bu tepki şiddetinin sebebini anlayabiliriz. Emlak krizinin yaşandığı yılların etkisiyle davranış eğrileri arası sapma negatife dönmüştü. Bu negatiflik hali seri halde aylarca sürünce, davranış kalıpları da tepki vermeye evrilmiş oldu.

Davranış değişimini referans alınca bakış değişir

Son 5 yıldaki davranışın belirleyicisi, önceki 10 yıl olmuştur. Süreklilik halinden bahsediyorsak, gelecek 5 yıl belirleyicisi de geçmiş olacaktır. Geçmişin eğriler arası ilişkisi, gelecek getiriyi belirleyecektir. Bu matematiksel ifade geçmişte yol gösterdiyse, tekrarlanmaması için sebep yoktur.

Değişimlerin kıyaslanması sonucu

– 9 misline yakın 5 yıllık getiriyi sağlayan dalgalanma hali nereye gidiyor?

– bu hal daha sıkı görüntü veriyorsa gelecek 5 yıl için 10 misli üstü getiriden bahsedebiliriz

– o halde grafikleri açarak bu değişimin yapısına bakmak gereklidir