BİM 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Bizim Menkul – (25.11.2021)

BIMAS 3Ç21 Mali Tablo Analizi

Mevcut Fiyat (Kapanış ) 69,00
Hedef Fiyat 95,84
Getiri Potansiyeli 38,9%

%38,9 Getiri Potansiyeli…

 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,2 artışla 884 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde net dönem karı açıkladı. Böylece 2021 yılı ilk 9 aylık dönemindeki net dönem karı önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 artarak 2.293,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

 2021 yılı üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre müşteri trafiğinde %0,1’lik sınırlı bir artış yaşanırken, sepet hacmindeki %18,6’lık ve mağaza sayısındaki %12,9’luk artışın etkisiyle Şirket’in cirosu %28,7 artarak 17.457,2 milyon TL’ye yükseldi.

 Şirketin brüt karı üçüncü çeyrekte yıllık %30,7 artışla 3.282,1 milyon TL olarak gerçekleşirken brüt kar marjı 0,3 puan artarak %18,8 oldu.

 Şirket, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 2.219,6 milyon TL faaliyet gideri sonrası bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,8 artışla 1.062,5 milyon TL esas faaliyet karı elde etti.

 Şirket, 2019 yılı birinci çeyreğinden itibaren mali tablolarını TFRS16 düzenlemesine uygun hale getirirken 2021 yılı üçüncü çeyreğinde TFRS16 etkisi dahil yıllık %24,1 artışla 1.510 milyon TL FAVÖK ve 0,3 puan azalışla %8,6 FAVÖK marjı elde etti.

 TFRS 16 etkisi hariç FAVÖK yıllık %24,8 artarak 1.133 milyon TL olurken FAVÖK marjı, 0,2 puanlık azalarak %6,5 oldu.

 Şirket mağaza açılışlarına devam ederken 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 10’u FİLE mağazası olmak üzere Türkiye’de toplam 205 mağaza ve Fas’ta 9 yeni mağaza açtı. Üçüncü çeyrekte Mısır’da mağaza açılışı gerçekleştirmeyen Şirket, 2021 yılının geri kalanında da yeni mağaza açılışı planlamıyor. Böylece Şirket, 2021 ikinci çeyrek sonunda 10.116 olan mağaza sayısını üçüncü çeyrek sonunda 10.330’a yükseltti.

 FİLE’nin, 2021 yılı ikinci çeyreğinde Avrupa yakasında hizmet vermeye başlayan mobil alışveriş platformu, üçüncü çeyrekte İstanbul nüfusunun büyük bölümünü kapsarken Ankara ve Sakarya’da da hizmet vermeye başladı.

 Şirket, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon’da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Bircan Fide”) tamamını 51,3 milyon TL bedelle satın aldığını 14 Ekim 2021 tarihinde duyurmuştu. Bircan Fide’nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 m2 kapalı sera alanı bulunmaktadır.

 Şirket, Yönetim Kurulu’nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarında satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir.

 Şirketin 2021 yılı üçüncü çeyrek sonu itibariyle 371,9 milyon TL döviz fazlası bulunmaktadır.

 Rekabet Kurumu’nun COVID-19 salgını sürecinde zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, Bim’e 958,1 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. Şirket erken ödeme yapması durumunda cezayı %25 indirimli 718,6 milyon TL olarak ödeyecektir. Ayrıca Şirket, kararı yargıya taşıyacağını açıklamıştır.

 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de mağaza açılışlarını sürdüren BIMAS için 17 Kasım tarihinde hisse başına brüt 2 TL olan temettü ödemesi ve Rekabet Kurumu’nun cezasına ilişkin etkileri yansıttığımız hedef fiyatımızı 95,84 TL olarak belirliyor, %38,9 getiri potansiyeli ve Endeks Üzerinde Getiri tavsiyesiyle model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Bizim Menkul