Aygaz 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (8.11.2021)

“Aygaz’ın 3Ç2021’de Ana Ortalık Net Dönem Karı 336,4mn TL ile Beklentileri Aştı…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 18,42 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 22,50TL

Aygaz’ın 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 336,4mn TL ile hem ortalama piyasa net kar beklentisi olan 235mn TL’nin hem de bizim net dönem kar beklentimiz olan 254mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, finansman giderinin düşük gerçekleşmesi ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 82,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %15’lik artış ve satış fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,6 oranında artarak 4.768mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar da %28,5 oranında artarak 432,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2020’deki %11,1’den toptan satış miktarının toplam içindeki payının artmasının etkisiyle %9,1 seviyesine inmiştir. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %42,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 0,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 192,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2020’de Aygaz 171,8mn TL faaliyet karı kaydetmişti. Şirket’in FAVÖK’ü de aynı dönemde %16,1 oranında artarak 241,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. İştiraklerden ise 3Ç2020’deki 11,7mn TL’lik gidere karşın3Ç2021’de 125,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrekte Tüpraş’ın 99mn TL (3Ç2020’de -42mn TL), Entek’in de 25mn TL (3Ç2020’de 29mn TL) katkısı olmuştur. Şirket’in finansman giderleri de 44,9mn TL’den 20,7mn TL’ye gerilerken, 22,9mn TL’lik vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem karı 336,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aygaz 2021 yılı beklentilerinde otogaz satış miktarını, 690-720bin tondan 670-700bin tona revize etmiştir.  Diğer taraftan, 285-295 bin ton olan tüplügaz satış miktarı ile %41,0-43,0 tüplügaz pazar payı ve  %21,5-%22,5 aralığında otogaz pazar payı beklentilerini aynen korumuştur.

Aygaz’ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler ve Tüpraş ile Yapı kredi Bankası hedef hisse fiyatlarımızdaki yukarı yönlü güncellemelere bağlı olarak 17,50TL’den 22,50TL’ye yükseltiyoruz. Diğer taraftan, daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım