Aselsan 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (15.08.2018)

Aselsan 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: 30.00 TL

Beklentilerin üzerinde sonuçlar…

Aselsan’ın 2Ç18’de net kar rakamı yıllık bazda %194 artışla 590mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 402 milyon TL net kar rakamı ve piyasa beklentisi olan 415 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. Net satış gelirleri 2Ç18’de 2Ç17’ye göre güçlü dolar ve artan sipariş büyüklüğüne bağlı olarak yıllık bazda %68 artışla 1.915mn TL seviyesinde (Piyasa:1.788mn TL, Şeker: 1.676mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %100 artışla 419mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 364mn TL, Şeker: 345mn TL). Ayrıca güçlü gelen operasyonel sonuçlar 2Ç’de Şirket’in marjlarını da pozitif etkiledi. 2Ç17’de %23,3 ve %%18,4 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç18’de sırasıyla %25,5 ve %21,9 seviyesine yükseldi. Şirket’in net kar ve ve operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Şirketin 2Ç18 sonuçları sonrası Aselsan için daha önce 24 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı yukarı yönlü revize ederek 30.0 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %11 prim potansiyeli taşıması nedeniyle bu aşamada Aselsan için “TUT” önerimizi koruyoruz.

  • Toplam sipariş tutarı 8.1 milyar dolar seviyesine yükseldi- Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 1Y18’de yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alınan sipariş ile birlikte Aselsan’ın 1Y18 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 8.1 milyar dolar (1Ç18: 7.5 milyar dolar – YS17:6.8 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir.
  • 2018 Beklentilerini revize etti –Aselsan 2018 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Buna göre Şirket 2018 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40 (daha önce %25-35%) olmasını beklerken FAVÖK marjının %19-%21 (daha önce %18-20) seviyesine yükseltti. Şirket öte yandan 2018 yılında toplam yatırım harcamasının 650 milyon TL seviyesinde olmasını planlamaktadır.