Arçelik 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.02.2020)

Beklentiler doğrultusunda sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 26.40 TL
Yükseliş potansiyeli: %14.4

Arçelik, 4Ç19’da, yıllık %14.2 azalışla, 235mn TL olan piyasa ortalama beklentisi ve 234mn TL olan tahminimize paralel olarak 240mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in 4Ç19 operasyonel performansı da beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Arçelik, yıllık %12.8 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 8,387mn TL’ye ve tahminimiz 8,573mn TL’ye benzer olarak 8,366mn TL satış geliri elde etmiştir. 4Ç19’da, hesaplamalarımıza göre 819mn TL ve Şirket hesaplamalarına göre (operasyonel kur ve vade farkı gelir/giderlerini dikkate alarak) 876mn TL olarak gerçekleşmiş olan FAVÖK’ü de, Şirket’in derlemiş olduğu anket ortalaması olan 891mn TL ve tahminimiz 903mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir. Arçelik’in 2019 yılı ciro artışı, %20-%25 aralığında olan hedefinin hafif altında, %19 olarak, FAVÖK marjı ise, beklentisi doğrultusunda %10.5 olarak gerçekleşmiştir. Sonuçların açıklanmasından ardından Arçelik, 2020 yılına dair öngörülülerini de paylaşmıştır. Finansal sonuçlar ve öngörülerin, Şirket payları kısa dönem performansı üzerindeki etkisinin nötr olabileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirlerindeki artış hızlanarak %13 olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı, artan yurt dışı satışları ile azalış göstermiştir. Arçelik’in yurt içi satış gelirleri, 4Ç19’de pazarın toparlanma göstermiş olması ve fiyat artışlarının desteğiyle, zayıf bir baz dönem üzerine yıllık %32.3 artış göstermiştir. Buna rağmen, mevsimselliğin etkisi ve yıl içerisindeki kuvvetli pazar payı kazanımlarının kısmen azalmasıyla yurt içi satış gelirleri, bir önceki çeyreğe göre %11.6 azalmıştır. Yurt dışı satışlarda ise organik büyüme kaydedilmiş; olumlu kur etkisi ve 2Ç19’da satın alınan Singer Bangladesh’in de katkısıyla, yurt dışı satış gelirlerinde kuvvetli bir baz dönem üzerine yıllık %6.4 artış elde edilebilmiştir. Böylelikle Arçelik’in toplam satış gelirleri yıllık %12.8 (çeyreklik %1.5) artarak 8,366mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket, 4Ç19’da yıllık %7.1 (çeyreklik %-10.7) azalışla hesaplamalarımıza göre 819mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı, 4Ç19’da daha düşük karlılıklı olan yurt dışı satışlarının payının artmış olması nedeniyle, gerileyen hammadde fiyatları ve 2019 yılında uygulanmaya başlanan UFRS 16’nın +100 baz puan olumlu etkisine rağmen, yıllık 2.1 y.p. ve çeyreklik 1.3 y.p. azalışla hesaplamalarımıza göre %9.8’e gerilemiştir. Kur hareketlerinin ve bu dönemde kaydedilen teşvik gelirlerinin etkisiyle net diğer faaliyet gelirleri 4Ç19’da 91mn TL’ye yükselmiş (3Ç19: 71mn TL, 4Ç18: -544mn TL) ve net finansal giderler 348mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç19: TRY -454mn, 4Ç18: TRY +129mn). Efektif vergi oranı bu dönemde %14.3’e ulaşmış (3Ç19: %6.1; 4Ç18: %-3.9), ve net kar, yıllık bazda %14.2 (çeyreklik %-0.1) azalarak 240mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı %27.0’ye gerilemeye devam etmiş (3Ç19-sonu: %28.3), net borç/FAVÖK oranı çok hafif azalarak 2.39x olarak gerçekleşmiştir (3Ç19-sonu: 2.41x).

2020 yılı hedefleri paylaşıldı; “AL” önerimizi sürdürmekteyiz – Arçelik, 2020 yılında satış gelirlerinin %10-%15 oranında artabileceğini ve FAVÖK marjının %10.5 civarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Şirket, bu yıl €200mn-€250mn aralığında yatırım planlamakta ve işletme sermayesinin net satışlara oranının %30’un altında korumayı hedeflemektedir. Arçelik için 12- aylık 26.40 TL hedef fiyatımızı yinelemekte ve %3.2 oranında temettü verimi tahmin etmekteyiz. Şirket payları hâlihazırda 5.8x ve 14.2x 2020T FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise 12.3x ve 20.3x çarpanlar ile işlem görmektedirler. “AL” önerimizi sürdürmekteyiz.