Arçelik 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (31.01.2018)

Arçelik 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17’de beklentilerin altında net karlılık…

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: TL 21.20

Arçelik 4Ç17’de, TL 180mn olan piyasa ortalama beklentilerinin altında, yıllık %60.8 ve bir önceki döneme göre %64.9 azalışla TL 90mn tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in 4Ç17 net karı, bu dönemde beklentilerimizin altında gerçekleşmiş olan operasyonel karlılığı ve özellikle görece olarak artış gösteren vergi giderleri nedeniyle, TL 210mn olan beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Arçelik’in 4Ç17 satış gelirleri, yıllık %26.1, çeyreklik ise %4.9 oranında artmaya devam ederek, piyasa ortalama beklentisi olan TL 5,388mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL5,470mn), TL 5,760mn olarak gerçekleşmiştir. Ancak Şirket, 4Ç17’de, piyasa ortalama beklentisi olan TL 467mn’un (Şeker Yatırım T.: TL 478mn) altında, yıllık %8.0 artış ve çeyreklik %20.9 azalışla, hesaplamalarımıza göre TL 429mn tutarında FAVÖK yaratmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı, yıl içerisinde yüksek seyreden girdi fiyatları nedeniyle, yıllık 1.3 y.p. azalarak 4Ç17’de %7.5 olarak, ortalama tahminlerin işaret ettiği %8.8 civarındaki beklentinin altında gerçekleşmiştir. Arçelik’in bu dönemde efektif vergi oranı %19.8’e yükselmiştir; böylece Şirket, yıllık %60.8, bir önceki çeyreğe göre ise %64.9 azalışla TL 90mn tutarında net kar açıklamıştır. Arçelik’in işletme sermayesi ihtiyacının satış gelirlerine oranı 4Ç17 sonu itibariyle %30.3’e gerilemiş ve net borç/FAVÖK oranı da hafif azalarak 2.5x olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar Şirket payları kısa dönem performansını hafif olumsuz etkileyebilecektir.

Arçelik, 2018 yılı beklentilerini paylaşmıştır – Arçelik, 2018 yılında yurt içi beyaz eşya pazarının belirgin bir büyüme göstermesini beklememekte, faaliyet gösterdiği yurt dışı pazarların ise ortalama %2 kadar büyüyebileceğini öngörmektedir. Şirket, Türkiye’deki pazar payını korumayı ve yurt dışında ise faaliyet gösterdiği pazarlarda payını arttırmayı hedeflemektedir. Arçelik, 2018 yılında toplam satış gelirlerinin %20 civarında artabileceğini öngörmektedir. Şirket, uzun dönem FAVÖK marjı hedefini %11 civarında korumakla birlikte, 2018 yılında, FAVÖK marjının %10.0 civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir.

Arçelik için TL 21.20 olan pay başına 12-aylık hedef fiyatımızı “TUT” tavsiyemizi yinelemekteyiz. Arçelik payları hâlihazırda 2018T 7.7x ve 11.5x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerlerinin sırasıyla 10.0x ve 16.6x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görmektedirler. Şirket payları, son 5 yıllık ortalama FD/FAVÖK’leri olan 10.3x’e kıyasla da iskontolu işlem görmektedirler. Tahminlerimiz, henüz Arçelik’in satış gelirlerindeki büyüme hedefine kıyasla muhafazakârdır; ancak Şirket’in operasyonel karlılığında 1Ç18’den itibaren tedricen bir artış gözlemleyebileceğimizi düşünmekteyiz. Arçelik paylarını, %60 ve %40 oranlarında ağırlıklandırdığımız Şirket’in İNA ve yurt dışı benzerlerine görece değeri analizlerine göre değerlemekteyiz. Hedef fiyatımız Şirket için %7 civarında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Şirket payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi yinelemekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.