Arçelik 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (31.01.2018)

Arçelik 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 19.87 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 23.00TL
Potansiyel Getiri: 16%

 Arçelik, 4Ç17’de zayıf operasyonel performansın ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle beklentilerin altında 90mnTL net kar açıkladı.
 Şirket’in satışları yurtdışında kur etkisiyle etkisiyle beklentilerin üzerinde %26 büyürken, yurtiçi satışların toplamdaki payının azalması ve hammadde fiyat baskısının etkisiyle FVAÖK marjı beklentilerin altında %7.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
 Arçelik için hedef fiyatımız 23.0TL seviyesindedir; marjlardaki zayıflık nedeniyle 4Ç17 finansallarının hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

2018 beklentisi: 20% büyüme, yaklaşık 10% FVAÖK marjı

 Şirket 2018’de iç pazarda beyaz eşya satışlarının yıllık bazda aynı seviyelerde kalmasını beklerken, ihracat pazarlarında yaklaşık %2 hacim büyümesi öngörmektedir. Arçelik’in 2018 ciro büyüme tahmini %20’dir. FVAÖK marjının ise %10 seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir.

 4Ç17’de yurtiçi satışlar %19, yurtdışı satışlarda %24 oranında olumlu kur etkisiyle %30 büyüme kaydetmiştir. Arçelik, Aralık ayında %12 fiyat artışı gerçekleştirdi. Fiyat artışlarının, cirodaki katkısınına ek olarak karlılığa da olumlu katkısının yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

FVAÖK marjında yıllık bazda 1.3 puan daralma

 Çelik ve plastik fiyatlarındaki artışın ve ÖTV teşvikinin kalkmasıyla yurtiçi satışların toplam satışlardaki payının azalmasının etkisiyle, brüt kar marjı yıllık bazda 1.0 puan daralarak %30.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak FVAÖK marjı da yıllık bazda 1.3 puan daralarak %7.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 İşletme sermayesinin satışlara oranı yurtiçi operasyonların payının azalmasıyla 30.3% seviyesine iyileşmiştir (3Ç17: 33.5%). 2018’de %30 seviyelerini koruması beklenmektedir. 4Ç17 sonu itibariyle net borç/FVAÖK oranı 2.5x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.