Anadolu Efes 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (17.05.2021)

Bira operasyonları potansiyel değer yaratıyor

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 25.18
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 30.33
Potansiyel Getiri %20

Anadolu Efes’i 30,33TL hedef fiyat ve “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz. Türkiye bira pazarının tarihsel olarak dominant oyuncusu olan Anadolu Efes, uluslararası operasyonların sağlam katkılarıyla güçlü görünmeye devam ediyor. Şirket, operasyonların yürütüldüğü bütün bira pazarlarında yüksek pazar payıyla lider konumundadır. Önümüzdeki beş yıl içinde (2021T-2025T) şirketin %5,6 reel BYBO gelir artışı ve %5,3 reel BYBO FAVÖK artışı elde etmesini bekliyoruz.

Uzayan salgın dönemi hisseyi baskılamaya devam etse de daha iyi günlerin geldiğine inanıyoruz. 2020, pandeminin de etkisiyle şirket için çok zorlu bir yıl oldu. Yurt dışı piyasalar hızlı bir şekilde ev tüketimine adapte olmuş gibi görünse de yerel tarafta hem bira hem de alkolsüz içecek (CCİ) hacimleri yılı sırasıyla %13,6 ve %7,5 düşüşle tamamladı. Şirket konsolide bazda seneyi fiyat ayarlamalarının ve kur farkı gelirlerinin de desteğiyle %16 satış büyümesi ile tamamladı. 2021’de devam eden Covid önlemleri ile yurt içi tarafta durum, en azından şirket için en önemli dönem olan yaza kadar pek farklı olmadı. Anadolu Efesin 2021 senesini %27 büyüme ile konsolide bazda TL33,95 milyar ciro ile tamamlamasını öngörüyoruz. Bira operasyonlarında %5, CCİ tarafında %10 satış hacmi büyümesi tahminlerimiz bulunuyor. 2021 yılının neredeyse ilk yarısı tamamlanmak üzereyken şirketin satışlarının 2022 senesi için güçlü bir baz etkisi yapmasını beklememekteyiz.

Hisseye iskontonun bira operasyonları tarafından sağlandığını düşünmekteyiz. Değerleme yöntemi olarak yurt içi bira, EBI (yurt dışı bira) ve CCİ için 3 ayrı indirgenmiş nakit akımı analizi kullandığımızı belirtmek isteriz. İNA modellerimiz %16 risksiz faiz oranı, %4,5 nihai büyüme oranı ve %5,5 öz sermaye risk primi varsayımları içermektedir. Parçaların toplamı yöntemiyle hesapladığımız TL17.959mn hedef değer hisse başına TL30,33’e tekabül etmekte ve %20 potansiyel getiriye denk gelmektedir. Tahminlerimize göre, CCİ’in hedef fiyatımıza yakın işlem görmesi nedeniyle yukarı yönlü potansiyelin ana sebebinin bira operasyonlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki 3 yıl için %24 BYBO satış artışı beklediğimiz uluslararası bira operasyonlarının (EBI) hisse senedi fiyatlarına yeterince yansımadığını düşünüyoruz. Hisse, uluslararası benzerlerine göre 2021T FD / FAVÖK çarpanında %62 iskontolu, 2021T F/K çarpanına göre de %18 iskontolu işlem görmektedir. Varsayımlarımıza göre hisse senedi, sırasıyla 4,9x ve 5,1x 2021T ve 2022T FD/ FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Gedik Yatırım