Anadolu Efes 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (24.02.2022)

Anadolu Efes (AEFES TI) 4Ç21 sonuçlarında yıllık bazda güçlü FAVÖK

Değerlendirme: Sınırlı Olumlu

Anadolu Efes, 4Ç21’de 10,962 milyon TL satış geliri (Konsensus: 9,860 milyon TL), 1,460 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,620 milyon TL) ve 198 milyon TL net zarar (Konsensus: 390 milyon TL net zarar) açıkladı. 4Ç21 sonuçlarında ciro ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde gelirken FAVÖK konsensusun %10 altında gerçekleşmiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

■ 4Ç21 konsolide net satış geliri, yıllık bazda %71 oranında artış ile 10,962 milyon TL seviyesine yükselmiş olup kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise %34,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinin artmasındaki ana etmenler, ürün portföyü ve satış kanalı dağılımı ile uygulanan fiyat artışları olmuştur.

■ 4Ç21’de konsolide satış hacmi yıllık bazda %13,2 artış göstererek 23,9 mhl seviyesine ulaşmıştır. Yılın son çeyreğinde, satış hacimlerinin kısıtlayıcı tedbirler ve yasaklardan dolayı etkilendiği geçen yıla göre, daha az kısıtlayıcı tedbirlerin olması, yıllık bazda hacim büyümesine yardımcı olmuştur.

■ 4Ç21 FAVÖK rakamı, yıllık bazda %62 artış ile 1,460 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK Marjı yıllık hazda 0,7 puan daralarak %13.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

■ Anadolu Efes, 2020 yılının son çeyreğindeki 125,9 milyon TL net kara kıyasla 2021 yılının son çeyreğinde 198,4 milyon TL konsolide net zarar kaydetmiştir. Artan vergi giderleri ve Anadolu Etap’ta oluşan zarar 4Ç2021’deki net karlılığı olumsuz etkilemiştir.

■ Yönetim, 2022 beklentilerini de paylaşmiştir. (i) Konsolide Satış Hacminin orta tek haneli oranda; proforma bazda (CCBU rakamlarının 2021 ve 2022 satış rakamlarına %100 konsolide edilerek hesaplanması durumunda) ise düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (ii) Bira Grubu Satış Hacminin tüm operasyonlarda uygulanan ciddi fiyat artışları nedeniyle orta-tek haneli oranda daralması beklenmektedir. Uygulanan fiyat artışlarının Türkiye, Rusya ve Ukrayna bira pazarlarında baskıya neden olacağı beklenirken, BDT operasyonlarının hacimlerinin 2021 yılına paralel ya da hafif üstünde gerçekleşmesi beklenmektedir. (iii) Meşrubat Grubu Satış Hacminin yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında büyümesi; proforma bazda ise orta tek haneli büyümesi beklenmektedir. Türkiye meşrubat: 2021 yılına paralel performans Uluslararası meşrubat: Yüksek onlu yüzdelerde büyüme; proforma bazda yüksek tek haneli büyüme. (iv) Konsolide Net Satış Gelirlerinin her iki segmentteki fiyat artışlarının katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak düşük otuzlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (v) Konsolide FAVÖK marjının 100 baz puan civarında daralması beklenmektedir. (vi) Yatırım Harcamaları: Satış gelirlerine oranı konsolide bazda yüksek tek haneli olması beklenmektedir. (vii) Serbest Nakit Akımı: Güçlü serbest nakit akımı yaratılmaya devam edilmesi beklenmekte olup; bir önceki yıla göre daha yüksek kurlar sebebiyle yatırım harcamalarının artışı sonucunda serbest nakit akımının geçtiğimiz senenin biraz altında gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım