Aksigorta Hisse Yorumu / İnfo Yatırım – (23.01.2023)

Aksigorta

Kapanış Fiyatı: 3.83 TL
Hedef Fiyat: 6.10 TL
Öneri: AL

 AKGRT için 6,10 TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Aksigorta hakkında pozitif görüşümüzün sebepleri; ; i) dezenflasyon süreci; ii) trafik sigortalarındaki tavan fiyat artışı, iii) yabancı göçmen sayısının artması ve buna bağlı olarak devlet hastanelerindeki randevu sürelerinin uzamasıyla özel sağlık sigortalarına artan talep, iv) ikiz açık ve artan finansman ihtiyacı, v) kasko payının gelir içindeki artan payı, vi) fiyat maliyet makasının daralacak olması

 Dezenflasyonla birlikte toparlanma bekliyoruz.

Kasım ayında %84,39 açıklanan TÜFE verisine göre 18 ay sonra ilk kez enflasyon geriledi. Bizim baz etkisi kaynaklı yılsonu TÜFE beklentimiz %73,5 olup, 2023 yıl sonu beklentimiz ise %50 seviyelerinde. Bu kapsamda enflasyonun ve hammadde fiyatlarının geri çekilmesiyle ödenen prime göre poliçe sonucu ortaya çıkan maliyetlerde azalış bekliyoruz. Buna istinaden şirket poliçelerinin kar marjının (poliçe fiyatı/ödenen maliyet) artacağını öngörüyoruz.

 Kasko payının artması karlılığı destekliyor.

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında Eylül ayındaki %20’lik artış sonrasında aylık %4,75’lik azami artış sınırının getirilmesi, fiyat artışlarını sınırlasa da azalan taleple birlikte oluşabilecek gelir kaybının dengeleneceğini düşünüyoruz. Öte yandan kasko fiyatlarında sınırlama olmaması ve artan araç fiyatlarının etkisiyle talep düşüşünün daha az olmasını bekliyoruz. Araç başı ortalama poliçe tutarlarında zorunlu trafik sigortası 2022 yılı ilk 9 ayında %85 artarken, kasko poliçe tutarları ise %195 arttı. Kasko primlerinin toplam primdeki ağırlığı ise son 3 yıllık ortalama olan %40 seviyesinden 2022 yılında %56’ya yükselmiş olması ise şirketin operasyonel olarak verimliliğine işaret ediyor.

 Riskler.

i)enflasyonda dalgalanma, ii)TL’de oluşabilecek değer kaybı, iii)yüksek asgari ücret artışları, iv) Düşük gelir grubunun yüksek fiyatlamalar sebebiyle sigorta yaptırmaktan kaçınması mevcut riskler kapsamındadır.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: İnfo Yatırım Strateji Raporu