Akçansa 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.11.2021)

“Akçansa 3Ç2021’de Beklentilere Uyumlu Sonuç Açıkladı…”

Öneri: “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 16,23 TL
Hedef Fiyatı: 19,68 TL

Akçansa’nın 3Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 35,5mn TL gerçekleşerek yıllık %45,3 oranında düşüş göstermiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 38mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 43mn TL idi.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 9A2021’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %75 oranında artarak 128,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2021’de 750,9mn TL (Beklenti: 765mn TL) gerçekleşerek yıllık %39,8 oranında artarken, yurtiçi satışlar %50,1, yurtdışı satışlar ise %27,1 oranında artmış ve sırasıyla 445,1mn TL ve 307,2mn TL’ye yükselmişlerdir. Enerji fiyatlarındaki artışların hissedildiği maliyetlerde ise aynı dönemler itibarıyla %53,9 oranında yükseliş gözlenmiş ve bu kalemdeki gider 648,1mn TL’ye çıkmıştır. Bunun sonucunda brüt kar 102,8mn TL olmuş ve yıllık %11,3 oranında düşmüştür. Faaliyet giderleri yıllık %15,5 oranında artarak 26,8mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise 103,7mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 105mn TL) aynı dönemler itibarıyla %12,1 oranında düşüş kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %13,8 olmuştur. (3Ç2020: %22) Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 24,7mn TL net finansman gideri yazmıştır.

Şirket’in net borcu 443mn TL ile önemli bir değişim göstermezken, net borç / FAVÖK (yıllık) oranı 1,0x ile düşük oranda kalmaya devam etmiştir.

Enerji fiyatlarındaki belirgin yükselişin marjlarda etkisini son çeyrekte daha fazla göstermesi beklense de, 2021 yılında operasyonel faaliyetlerin ve net karın 2020 yılının oldukça üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Akçansa’nın hedef piyasa değerini, risksiz faiz oranının %15’ten %17 seviyesine yükseltilmesine karşın, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 3.513mn TL’den 3.768mn TL‘ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını 18,35TL’den 19,68TL‘ye revize ediyoruz. Akçansa ile ilgili daha önceki  “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım