Akbank 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (25.10.2018)

Akbank 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Akbank’ın 2018 yılının üçünü çeyreğinde net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %17,2 oranında azalarak 1.327mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 1.354mn TL’nin hafif de olsa altında gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz de 1.414mn TL iken, tahminimizdeki sapmada iştirak gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Akbank’ın Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 oranında artış kaydederek 4.639mn TL’ye ulaşmıştır.

Çeyreklik bazda, üçüncü çeyrekte kredi fiyatlamasının olumlu katkısı devam etse de mevduat faizlerindeki artış görece yüksek oranda gerçekleşmiştir. Ancak, Banka’nın TÜFE endeksli tahvillerin hesaplamasında kullandığı tahmini enflasyonu %11’den %17’ye çıkarması ile söz konusu tahvillerden elde edilen yüksek gelir (1.224mn TL), net faiz gelirlerinin çeyreksel bazda %4,2 oranında artmasında önemli etken olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri de %3,4 oranında artarak karı desteklemiştir. Bu çeyrekte 524mn TL’lik swap maliyetine karşın döviz cinsi kredi karşılıklarının korunması kaynaklı ticari kar zarar kaleminde yaklaşık 1,2 milyar TL gelir kaydedilmesi ile bir önceki çeyrekte 15mn TL’lik ticari zarardan 643mn TL ticari kara geçilmiştir. Diğer taraftan döviz cinsi kredi karşılıklarında da yaklaşık 1,2 milyar TL gider yazılırken, makro parametrelerdeki bozulmalar ve takipteki kredilerdeki artışın da etkisiyle toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre 658mn TL artış kaydetmiştir. Bunlara ilaveten bir önceki çeyrek iptal edilen 250mn TL’lik serbest karşılığa bağlı olarak 398mn TL olarak gerçekleşen diğer faaliyet gelirleri de bu çeyrekte herhangi iptal olmamasının etkisiyle 107mn TL’ye gerilemiş ve karı baskılamıştır. Son olarak, personel giderlerindeki %10’luk artış da kar üzerinde baskı yapan bir diğer kalem olmuştur.

Akbank’ın Net Faiz Marjı, TÜFE endeksi tahvillerin olumlu (75 baz puan) etkisine rağmen, kredi mevduat makasındaki daralma ve borçlanma giderleri ile çeyreksel bazda 20 baz puan gerileyerek %4,43 olmuştur. Özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,5 ve %1,4 olarak gerçekleşerek düşük karın etkisiyle bir önceki çeyreğin altında gerçekleşmişlerdir.

Raporun tamamı için tıklayın.