Akbank 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (25.10.2018)

Akbank 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Kısa Vadeli Öneri: Endeks Üzeri Getiri
Uzun Vadeli Öneri: AL
Kapanış Fiyatı (TL): 6,81
Hedef Fiyat (TL): 8,52

TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi (=)

Akbank 3Ç18 için beklentimizin %7, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 altında 1,33 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %17 düşüşe, yıllık bazda ise %11 düşüşe işaret etmektedir. 3Ç’de kredi büyümesinde zayıf bir performans gösteren Akbank’ın kredi-mevduat oranı %93 düzeyine gerilemiştir. 3Ç’de bankanın artan TÜFEX gelirleri, kredi-mevduat farkındaki daralmanın Net Faiz Marjı üzerindeki olumsuz etkisini azaltırken, 2. aşamadaki karşılık giderlerinde (genel karşılıklar) kur bazlı artışın hedge edilmesi sonucunda toplam karşılık giderlerindeki artışın da net kar üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. Piyasa beklentilerine yakın gelen 3Ç sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Akbank için hedef fiyatımızı 8,52 TL, Uzun Vadede ise önerimizi “AL” olarak korurken, hisse performansındaki olumlu ayrışmayı göz önünde bulundurarak, kısa vadede “Endeks Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.

 • TL kredi hacmi %5 daraldı – 2Ç’de bankanın %3,1 oranında daralan TL kredi hacmi üçüncü çeyrekte sektör ortalamasının üzerinde %5,0 azalma göstermiştir. 3Ç’de YP ($) kredilerde de çeyreksel bazda görülen %7,4’lük düşüşe karşın, TL’deki değer kaybının etkisi ile toplam kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %3,9 artış göstermiştir.
 • KMO %93’e geriledi – Banka’nın 3Ç’de TL mevduat hacmi %2,0 artış gösterirken, YP tarafı ise dolar bazında %9,5 gerilese de, kur etkisi sonucunda TL bazında %18,9 artmıştır. Böylece toplam mevduat hacmi yılbaşından bu yana %19,7 artarak kredi büyümesinin üzerinde seyretti. Dolayısıyla Banka’nın 2017 yılsonunda %63 olan YP bazında kredi-mevduat oranı (KMO) 3Ç’de %60,6 seviyesine gerilerken, toplam KMO ise %103’den %93 düzeyine geriledi. Ayrıca banka bilanço optimizasyonu ile TL tarafta vade uyumsuzluğunu 3 aydan 2 aya düşürmeyi başarırken, YP tarafta ise sıfır vade uyumsuzluğuna sahiptir.
 •  TKO %3,3’e çıktı – 3Ç’de temel olarak TL’deki değer kaybı ve TFRS 9 kapsamında makro parametrelerin güncellenmesi sonucunda Akbank’ın toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %35 oranında artarken, net risk maliyeti ise %2,68 düzeyine ulaşmıştır. Bankanın 2. aşamadaki karşılık giderlerinde (genel karşılıklar) kur bazlı artışın hedge edilmesi sonucunda karşılıklardaki artışın net kar üzerindeki etkisi sınırlanmıştır. Ayrıca 3Ç’de özel karşılıklarda görülen düşüşe karşın kurdaki artışın etkisi ile Takipteki Krediler Oranı (TKO) %2,7’den %3,3 seviyesine çıkmıştır.
 • TÜFEX gelirleri net faiz marjını destekledi – Kredi-mevduat farkındaki daralmaya karşın menkul kıymet gelirlerinin artması, bankanın 3Ç’de net faiz gelirlerini olumlu etkilemiştir. 2018 yılı enflasyon beklentisini %11’dan %17’e revize edilmesi sonucunda bankanın 3Ç’de TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinden elde ettiği gelirleri 583 mn TL’den 1,2 mlr TL’ye çıkmıştır. Böylece 3Ç’de Akbank’ın swap maliyetleri ile düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) önceki çeyreğe göre 12 bp düşüş gösterdi.
 • Faaliyet giderlerinde artış enflasyonun altında – Banka’nın 3Ç’de operasyonel
  giderleri beklentimize paralel artış gösterirken, 9 aylık dönem için yıllık bazda değişime bakıldığında %18 ile enflasyonun altında (%24,5) artış göstermiştir. Bankanın
  aynı dönemde tek seferlik gelir/ giderlerle düzeltilmiş gider/gelir oranı %35’den %32,9
  seviyesine gerilemiştir.
 • SYR %18,5 düzeyine ulaştı – BDDK’nın Ağustos ayında aldığı önlemlerle birlikte TL’deki önemli değer kaybına karşın bankanın 2Ç’de %16,8 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyo(SYR)’su 3Ç’de %18,5’e çıkmıştır. BDDK 12-13 Ağustos tarihlerinde bankalarla paylaştığı düzenleme ile piyasalarda dalgalanmaların oldukça yüksek olduğu bu dönemde SYR için özkaynak hesaplamasında kullanılan döviz kuru ve menkul kıymet değerleme farklarında geçici olarak uygulama değişikliğine gidildi ve bunun sonucunda SYR üzerinde oluşabilecek aşağı yönlü baskı bertaraf edildi. Son düzenleme hariç tutulduğunda ise 3Ç’de TL’deki değer kaybının, bankanın SYR’sine olumsuz etkisinin 187 bp olduğu hesaplanmaktadır.
 • Son 1 aylık dönemde Akbank hisselerinin BIST-100 endeksine göre %8,2, bankacılık endeksine göre %2,1 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Akbank için hedef fiyatımızı 8,52 TL, Uzun Vadede ise önerimizi “AL” olarak korurken, hisse performansındaki olumlu ayrışmayı göz önünde bulundurarak, kısa vadede “Endeks Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.